Regenwater sporthal wordt opgevangen in drie grote tanks om tennissterren te besproeien

“Een investering die zichzelf terugbetaalt”

Het AGB zal voor deze werken — net zoals in 2019 – putten uit eigen middelen. De opgebouwde cashflowmatige ‘reserve’ die werd aangelegd, liet een dergelijke investering toe, m ét behoud van de nodige noodzakelijke buffer i.f.v. de bedrijfssolvabiliteit.

Na de ver-LED-ding van het licht in de sporthal zet het AGB verder in op maatregelen met een ecologische/klimaatvriendelijke aanpak. Zo werd een deel van het klassieke theaterlicht vervangen door LED-licht en wordt momenteel werk gemaakt van de afkoppeling van het regenwater van het dak van de sporthal. Na afloop van de werken gaan we over een buffercapaciteit van 60.000 liter regenwater beschikken. Dit regenwater zal worden hergebruikt voor de spoeling van de toiletten in de sporthal en — tijdens het zomerseizoen — het besproeien van de tennisterreinen. Naast het regenwater dat via het dak zal worden gerecupereerd, zal ook de waterwinning uit irrigatie aan het bufferbekken worden toegevoegd. “Momenteel worden de tennisvelden nog besproeid met leidingwater. Een dure en milieu-onvriendelijke aangelegenheid. Met de opvang van regenwater zal deze investering zichzelf snel terugbetalen”, klinkt het bij Filip Vermeiren van het directiecomit é.

Dat COVID een belangrijke impact had en heeft op de werking van het autonoom gemeentebedrijf behoeft weinig verdere uitleg. Voor een groot deel van het jaar zijn zowel de sporthal als de overige vrije tijdsinfrastructuur (GC De Kluize, GC Ijzeren Hekken, GC De Ganck/Erfgoedhuis, GC Oude Mannekesschool en denAmb8) verplicht gesloten voor publiek en alle activiteiten. De gevolgen daarvan op de omzet van het bedrijf bedreigen evenwel niet de fundamenten van de werking. Om die reden werd er voor geopteerd om het investeringsprogramma verder uit te voeren. Meer nog, op 9 november werd het investeringsbudget door de raad van bestuur opgetrokken naar een totaalbudget van ruim € 118.000.

Het gaat om een initieel totaal investeringsbudget van € 81.112 en volgend programma:

Sporthal De Kluize: inrichting burelen               totaal:                           25.000 €

LED verlichting theaterzaal                                                       totaal:                           22.600 €

GC De Ganck: renovatiewerken                                       totaal:                           10.012 €

Pallieter: realisatie bergruimte                                         totaal:                           3.500 €

Sportmateriaal: aankoop                                                               totaal:                           5.000 €

Algemene infrastructuurwerken                                     totaal:                           15.000