KMO-zone Nederboelare kan rekenen op Vlaamse subsidies

Geraardsbergen. Geraardsbergen kan voor het nog te ontwikkelen bedrijventerrein in Nederboelare rekenen op Vlaamse subsidies. De KMO-zone komt tegemoet aan de nood aan meer ruimte om te ondernemen en kan bijkomende tewerkstelling cre ëren. De ontwikkeling zal echter – onder meer door de specifieke ligging van het terrein – meer kosten dan wat de verkoop van de verschillende percelen zal opbrengen. Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits heeft deze “onrendabiliteit” erkend. Met de verkregen middelen zal de KMO-zone wel op een rendabele manier ontwikkeld kunnen worden.

Geraardsbergen huisvest vandaag niet alleen een bloeiend handelcentrum maar ook grotere, industri ële bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen in Schendelbeke, Ophasselt en Nederboelare. Er ligt echter nog veel potentieel open. Uit een ruimtelijk economische studie die het onderzoeksbureau WES Research and Strategy in 2018 heeft uitgevoerd, blijkt dat er tegen 2028 mogelijks een bijkomende nood van 35,2 ha aan grote bedrijventerreinen is. De te ontwikkelen KMO-zone in Nederboelare kan hierop een antwoord zijn.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van 2012 erkent de nood aan ruimte om te ondernemen in Geraardsbergen. Daarom werd de ontwikkeling van de nieuwe KMO-site in Nederboelare — nodig om nieuwe herbestemmingen naar industriegebied mogelijk te maken – er ook in opgenomen als prioriteit.

Binnen Geraardsbergen zijn de mogelijkheden tot ontwikkeling beperkt. Het terrein in Nederboelare, westelijk gelegen van de N42 en zuidelijk van de spoorweg, biedt die mogelijkheid wel, ook al heeft het enkele specificiteiten.

Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft intussen alle percelen verworven, deed een openbaar onderzoek in het kader van een verkavelingsaanvraag en diende vervolgens een eerste inrichtingsplan in.

Dit plan dient momenteel te worden herbekeken in functie van de huidige maatregelen rond waterbeheer en mobiliteit. Het terrein heeft een heuvelachtig reli ëf en bevat een te behouden voetweg waardoor de gehele oppervlakte niet optimaal kan worden benut. De vorm van de site en de ontsluiting van het terrein via de N42 maakt dat voldoende wegenis moeten aangelegd worden om elk perceel te kunnen bereiken. Er moet eveneens voldaan worden aan de eisen van Aquafin om een correct waterbeheerplan op te zetten. Samen met de archeologische kosten, maakt dit alles dat de ontwikkeling van

de KMO-zone meer zal kosten dan wat de opbrengsten bij verkoop van de percelen. Daarom erkent de minister de ontwikkeling van het toekomstige bedrijventerrein als onrendabel en voorziet de Vlaamse overheid extra middelen om het alsnog te kunnen ontwikkelen. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met de subsidies van Vlaanderen kan Geraardsbergen de KMO-zone in Nederboelaere verder vorm geven en komt er ruimte om te ondernemen. De KMO’s vormen in Vlaanderen mee het cement van ons economisch weefsel. Deze realisatie komt ook de tewerkstelling ten goede.”

Aanvraag omgevingsvergunning
Lokaal Bestuur Geraardsbergen zal nu de volgende stappen zetten in de ontwikkeling van het terrein: de opmaak van het definitieve inrichtingsplan, de aanvraag voor de omgevingsvergunning en alle daarmee gepaard gaande onderzoeken zoals een mobiliteitsstudie en buurtonderzoek.

“We zijn zeer tevreden met deze ondersteuning vanuit Vlaanderen. Hiermee kunnen we nu verder werken aan de ontwikkeling van de nieuwe industriezone, met marktconforme prijzen. Dit zal ondernemend Geraardsbergen zonder enige twijfel een nieuwe impuls bezorgen”, zegt schepen van Economie en Tewerkstelling V éronique Fontaine.

Na het afleveren van de vergunning volgt het verplicht archeologisch onderzoek, de aanleg van de wegenis en de afbakening van de percelen. Wanneer de KMO-zone effectief klaar is voor ingebruikname is vandaag moeilijk te bepalen. De termijnen zijn afhankelijk van heel wat factoren zoals de verplichte onderzoeken en hun uitkomsten.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om een perceel aan te kopen en hun bedrijf in de toekomstige KMO-zone te vestigen, kunnen contact opnemen met de dienst economie van de stad: economische.zaken@geraardsbergen.be of 054 43 45 05.

X