Controverse over aankoop CO2-meters voor Oosterzeelse scholen

Voorstel Open Vld plus niet goedgekeurd

Tijdens de jongste gemeenteraad werd een voorstel van Open Vld plus-raadsleden Dr. Pascal Fermon en Filip Michiels om CO2 — meters aan te kopen voor Oosterzeelse scholen niet goedgekeurd door de meerderheid CD&V — N-VA. ‘De liberalen zien het, net zoals vele andere lokale besturen doen, noodzakelijk om gezonde leefomgeving in  de klaslokalen te garanderen. Een goede ventilatie en verluchting in gemeenschappelijke ruimtes is één van de basisaanbevelingen van hogere overheden, onderwijskoepels en gezondheidsexperts in het kader van de covid-19 pandemie. Een systeem dat toelaat om de luchtkwaliteit op een eenvoudige wijze te monitoren is een CO2 meter’, klinkt het bij Open Vld plus.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Dr. Pascal Femon: “Een CO2-meter duidt in de klassen aan of de luchtkwaliteit van goede garantie is. Iets wat noodzakelijk is voor het bevorderen van de ontwikkeling, concentratie en alertheid van de leerlingen. CO2 heeft immers een negatieve invloed heeft op concentratie , slaperigheid. De meters zijn dan ook nuttig om een signaal aan te geven om al of niet de ramen open te zetten voor gezonde verse lucht. Als huisarts zie ik hoe ook kinderen belangrijke verspreiders kunnen zijn van het Corona-virus. Ons voorstel kaderde dan ook volledig in het teken van beleid rond goede volksgezondheid.”

Educatieve waarde

“Het type CO2-meter dat we voorstelden heeft bovendien een belangrijke educatieve en didactische waarde voor de leerlingen. Heel wat lokale besturen hebben reeds de keuze gemaakt om meters aan te kopen. Binnen onze politiezone heeft vb. de gemeente Destelbergen reeds voor alle klassen een geavanceerd meettoestel aangekocht voor het meten van de belangrijkste luchtkwaliteitsparameters zoals CO2 en VOC (Vluchtige Organische Stoffen),” vult fractieleider Filip Michiels aan.

Reactie CD&V

Schepen Marleen Verdonck: ‘In 2008 werd in het kader van lekker fris een CO2 meter door de gemeente aangekocht. Scholen krijgen extra toelagen via het Ministerie van Onderwijs om extra kosten te dekken die de coronacrisis met zich meebrengt, dit is een bedrag per leerling. Scholen bepalen zelf hoe ze deze middelen inzetten. Er is geen enkele vraag gesteld door een school om CO2 — meter of ook niet via scholenoverleg (laatste overleg eind augustus 2020). Alle scholen zijn zeer tevreden over onze gemeentelijke kinderopvang/ bovenop de bijdrage van de ouders betaalt de gemeente de opvangdames in iedere school. Dit is uniek sedert 1995 waarbij ieder kind gelijk is en ieder kind van 7 u tot 18 u wordt opgevangen op school. Woensdagnamiddag op een centrale plaats GILO, en bovenop een zeer gewaardeerde uitgebreide speelpleinwerking — die ook betaald wordt door de inwoners van Oosterzele via hun belastingen — tijdens verlofweken door onze Jeugddienst. Via ‘logo gezond’ kunnen scholen ook intekenen voor CO2 meters, educatief en goedkoop. De kostprijs 6500 euro is niet voorzien in het Meerjarenplan (MJP)’, duidt schepen Marleen Verdonck het standpunt van de meerderheid.       Reporter 17

X