Wzc Klateringen opent tijdelijke afdeling voor positieve bewoners

Donderdag 19 november 2020 organiseerde wzc Klateringen een algemene coronatest bij bewoners en personeelsleden om een volledig beeld te krijgen van de eventuele verspreiding van het virus in het wzc. Uit die testen bleek dat een aantal bewoners en personeelsleden, hoewel zij geen of slechts beperkte symptomen vertoonden, besmet waren. Na overleg met de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid richtte het wzc een tijdelijke afdeling in voor de getroffen bewoners: die bevindt zich in de cafetaria van het wzc en werd op vrijdag 20 november in gebruik genomen. De getroffen personeelsleden blijven even thuis tot het einde van hun quarantaine. Die afzondering is immers het meest effectieve middel om verdere verspreiding te voorkomen.

Noodafdeling

Er verblijven, met akkoord van de families van de getroffen bewoners, momenteel 10 bewoners in de noodafdeling. Het verblijf op die afdeling is beperkt tot de herstelduur van het virus, te rekenen vanaf de datum van de testafname. Voor de meeste bewoners (die nagenoeg geen symptomen vertonen, maar wel besmettelijk zijn) betekent dit dat zij op vrijdag 4 december kunnen terugkeren naar hun vertrouwde kamer. Er werd alles aan gedaan om het verblijf in de noodafdeling zo gezellig mogelijk te maken, met veel aandacht voor voldoende privacy en uiteraard de nodige begeleiding en bijstand, dag én nacht. De medische toestand wordt er continu opgevolgd door de adviserende artsen van het wzc, die in nauw overleg staan met de huisartsen van deze bewoners.

Nieuwe test

Een algemene screening geeft slechts een momentopname van de situatie op de dag zelf weer, en biedt die geen enkele zekerheid over wat er eventueel nadien gebeurd is. Om de situatie verder op de voet te volgen, en op advies van de begeleidende artsen en de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, organiseert het wzc op donderdag 26 november een nieuwe test bij alle bewoners en personeelsleden. Ook daarna volgt er overleg met de begeleidende artsen en de artsen van het Agentschap over eventuele nieuwe maatregelen.

X