Extra ondersteuning voor wie getroffen is door coronacrisis

Om het coronavirus te bestrijden zijn verregaande maatregelen genomen. Dat maakt het er helaas financieel niet makkelijker op voor sommigen. Het lokaal bestuur Merelbeke nam daarom een aantal initiatieven waarmee het tegemoet wil komen aan wie het extra lastig heeft. Ook particulieren, bedrijven en het maatschappelijk middenveld dragen hun steentje bij.

Het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod van het lokaal bestuur blijft uiteraard toegankelijk voor iedereen die het moeilijk heeft. Maar wie door de coronacrisis in een (financieel) kwetsbare situatie is beland, kan voortaan wel op bijkomende ondersteuning rekenen. “Het lokaal bestuur wil in deze tijden niemand uit het oog verliezen. Maar degenen die het hardst getroffen zijn, moeten we ook het meest bijstaan. Dat doen we dan ook met diverse steunmaatregelen”, licht Daisy Poriau toe, schepen van Sociale Zaken en Armoede.

Lokale cadeaubon
Allereerst besliste het lokaal bestuur om lokale cadeaubonnen ter waarde van 125 euro uit te delen aan inwoners die geen leefloon ontvangen maar van wie het inkomen de voorbije drie maanden wel onder de Europese armoedegrens lag. In een eerste fase (van 1 november 2020 t.e.m. 31 januari 2021) zullen uitsluitend alleenstaanden met kinderlast zo’n bon kunnen aanvragen. In latere fases komen ook gezinnen met kinderlast (van 1 februari t.e.m. april 2021), alleenstaanden zonder kinderlast (van 1 juni t.e.m. 31 augustus 2021) en gezinnen zonder kinderlast (van 1 september t.e.m. 30 november 2021) aan de beurt.

De cadeaubon kan aangevraagd worden via een formulier dat op de website van het lokaal bestuur te vinden is. Dankzij deze bon krikken we de koopkracht een beetje op van mensen die hun inkomsten zagen afnemen. Bovendien kan de bon enkel uitgegeven worden bij de deelnemende Merelbeekse handelszaken, zodat ook zij een broodnodig duwtje in de rug krijgen”, aldus schepen Poriau.

Steun voor verenigingsleven

Verenigingen die actief zijn in Merelbeke zullen eveneens genieten van bijkomende steun. Het lokaal bestuur kreeg daarvoor 245.000 euro   toegewezen uit een corona-noodfonds van de Vlaamse Overheid. De bedoeling is om er zo veel mogelijk actoren uit de cultuur-, sport- en jeugdsector mee te ondersteunen. Het steunbedrag zal wel afhangen van de mate waarin een vereniging actief is en van de opgelopen schade. Hiermee hoopt het lokaal bestuur de Merelbeekse verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke rol spelen, door deze moeilijke periode te loodsen.

Extra laptops
“Sinds kort moet een deel van de scholieren afstandsonderwijs volgen, waarvoor een eigen computer noodzakelijk is. Omdat niet iedere jongere in Merelbeke daarover beschikt en zo leerachterstand dreigt op te lopen, zijn een aantal initiatieven op poten gezet om dat probleem te verhelpen”, geeft schepen Poriau aan.

Zo stelden het lokaal bestuur en het Sociaal Huis van Merelbeke, via het project ‘Iedereen digitaal’, 15 extra laptops ter beschikking van kwetsbare leerlingen en dat voor de volledige periode waarbinnen de verstrengde coronamaatregelen van kracht zijn. Bovendien kwamen daar nog eens 10 laptops bovenop, geschonken door vzw Kinderharten. Om gezinnen op te sporen waar er nood was aan laptops werd er samengewerkt met de scholen en de partners van Huis van het Kind.

Gezins- en studiebegeleiding
Als bijkomende maatregel ter ondersteuning van de schoolgaande jeugd zal het lokaal bestuur de komende maanden eveneens inzetten op extra gezins- en studiebegeleiding via Kompanjon en Boek aan Huis, en dat voor iedereen die daar nood aan heeft.

Ruimer aanbod bij MIA
Tot slot is er ook goed nieuws voor al wie klant is bij de sociale kruidenier MIA. Dankzij schenkingen van de hogere overheden, Rotary Club Merelbeke-Melle, Carnaval Merelbeke, Colruyt, Lidl, Aldi en vele anderen is daar momenteel een ruimer aanbod dan normaal te vinden. Met de inzet van vrijwilligers en medewerkers kan de sociale kruidenier ook op een veilige manier open blijven. “Ik ben blij om vast te stellen dat onze sociale kruidenier vanuit verschillende hoeken gesteund wordt. Ik ben dan ook iedereen dankbaar voor zijn bijdrage”, benadrukt schepen Poriau.

X