‘Het gewogen DIFTAR-systeem leidt tot verdoken belastingverhoging en sluikstorten.’


Geraardsbergen. Volgens Emma Van der Maelen (sp.a) zal de invoering van het gewogen DIFTAR-systeem leiden tot een verdoken belastingverhoging, meer sluikstorten en nog meer problemen voor de senioren van deze stad. ‘Het lijkt wel of deze meerderheid wil dat de uitrol van dit systeem in de soep zal draaien. In deze moeilijke tijden verwacht je van het stadsbestuur dat het zijn inwoners ondersteunt. Het tegendeel is waar.’

Verdoken belastingverhoging
Vanaf 5 april 2020 wordt het gewogen DIFTAR-systeem door ILVA ingevoerd. De Geraardsbergse socialisten hebben steeds onderstreept dat ze geen probleem met het principe van ‘de vervuiler betaalt’, ‘maar men gebruikt het invoeren van dit nieuwe systeem om de stijgende kost van restafvalverwerking doodleuk door te schuiven naar de inwoners’, geeft Emma Van der Maelen (sp.a) mee.

Nu de communicatie van ILVA eindelijk van start is gegaan, krijgen de inwoners ook de boodschap dat ze plots v éél meer zullen moeten betalen. Momenteel betalen mensen voor een zak waar maximum 15 kg restafval in kan, € 1,5, met andere woorden € 0,10 per kg. ‘Bij de invoering van het gewogen DIFTAR-systeem loopt de kost op tot  â‚¬ 0,25 per kg met daarbij nog een aanmeldingskosten van € 0,25’, verduidelijkt Van der Maelen. Voor dezelfde hoeveelheid afval van 15 kg zal je vanaf 5 april dan geen € 1,5 betalen, maar € 3,75 en € 0.25 aanmeldingskosten. ‘Dit is meer dan het dubbele van de vorige kostprijs dat men in de schoenen van de inwoners schuift’, vult Van der Maelen aan.

Praktische bezwaren
‘In het stadscentrum zijn er veel smalle huisjes zonder tuin met bovendien een smal trottoir voor de deur’, aldus Van der Maelen. ‘Als men de inwoners niet voldoende inlicht en begeleidt, dan wordt dit heel zeker een compleet fiasco’, gaven de socialisten een jaar gelden al mee. Voor ouderen is dit – nog maar eens – een hindernis die ze moeten overwinnen. ‘Voor een stad die beweert erop in te zetten om mensen zo lang mogelijk in hun huis te laten wonen, is dat een pijnlijke vergissing.’

Restafval wordt ontegensprekelijk duurder. Volgens de socialisten kan je er gif op innemen dat het sluikstorten daardoor zal toenemen. ‘Onze prachtige stad heeft nu al zo hard te kampen met deze problematiek’, vindt Van der Maelen. ‘We roepen dan de meerderheid dan ook op verantwoordelijk te besturen en de uitrol van het bewogen DIFTAR-systeem uit te stellen en tijd te maken om de problemen   – waarmee de inwoners worden geconfronteerd – weg tewerken’, besluit Emma Van der Maelen.

Julien Borremans

X