Stad stelt Bevegemse Vijvers ter beschikking voor kerstexamens

Het coronavirus zorgt ervoor dat jongeren niet naar de Bevegemse Vijvers kunnen om er te sporten of te fuiven maar dat sommigen van hen eerstdaags wel daarheen moeten om er examens af te leggen aan het einde van dit eerste schooltrimester. Op vraag van enkele schooldirecties naar infrastructuur die voldoende ruimte biedt en daarnaast ook goed te ventileren is en coronaveilig kan ingericht worden, stelt het stadsbestuur immers van maandag 30 november tot en met dinsdag 15 december de feestzaal, de sporthal en de fuifzaal ter beschikking om er kerstexamens te organiseren.

In totaal kunnen zo’n 475 leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs van het GO! Atheneum en van de campussen Centrum en Bevegem van het O.-L.Vrouwcollege er elke voormiddag terecht. In de voorbije dagen werden door de stadsdiensten alle logistieke benodigdheden voorzien en de nodige maatregelen genomen voor een coronaveilig verloop. Elke school beschikt over een aparte locatie en de examens starten op verschillende tijdstippen zodat de leerlingenstroom gespreid wordt. De drie examenruimtes zijn volledig van elkaar gescheiden, met aparte in- en uitgangen en aparte sanitaire ruimtes. Ook krijgt elke leerling een vaste tafel toegewezen voor de ganse examenperiode.

Er is aan de scholieren gevraagd om na afloop van het examen de site zo snel mogelijk te verlaten en huiswaarts te keren. De scholen zelf en de lokale politie zullen in de omgeving een oogje in het zeil houden om samenscholing te vermijden. Heel belangrijk is ook dat er tijdens voormelde examenperiode iedere dag (behalve tijdens de weekends) van 7u30 tot 13u30 op de volledige site van de Bevegemse Vijvers een mondmaskerplicht geldt, en dit vanop de parking. Ook in de gebouwen en tijdens het afleggen van de examens is het dragen van een mondmasker verplicht.

X