Protest tegen kappen van drie eiken in Stationsstraat

Gemeentebestuur wil pleintje grondig vernieuwen

In Oosterzele is opschudding ontstaan over een plan van het gemeentebestuur om drie mooie eiken te kappen. ‘Het gaat om een stukje openbaar groen in de Stationsstraat in Scheldewindeke, bij het begin van een trage weg richting het achterliggende Groot Bewijk. De gemeente wil er op die plaats een parking aanleggen’, melden Geert Roels en Jeroen Logghe, voorzitter Groen Oosterzele. Het gemeentebestuur heeft plannen om het pleintje te hernieuwen en op te waarderen. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

‘Het schepencollege blijkt deze plannen in alle beslotenheid te hebben bedisseld, aangezien ze een zogenaamde ‘versnelde procedure’ opstartte, een procedure waarbij een vergunning bekomen wordt zonder openbaar onderzoek en dus zonder inspraak van omwonenden, handelaars of gemeentelijke beleidsraden. De enige manier om te protesteren tegen deze vergunning is dan een betalend beroepschrift indienen. Meerdere buurtbewoners schoten in actie. We vinden het terecht ongehoord dat je als burger moet betalen om je eigen leefomgeving te beschermen. Is dit het inspraak- en goede huisvaderbeleid waarmee men zich in deze legislatuur wou profileren?’ zegt buurtbewoner Geert Roels. De verontwaardiging over de plannen is groot. Welk bestuur kapt anno 2020 nog lichtzinnig bomen, nota bene voor parking? Maar de verbazing nam nog toe bij het lezen van de argumentatie van het schepencollege: er zou vraag zijn naar meer parkeergelegenheid bij de handelszaken in de directe omgeving. Navraag leert echter dat geen van die handelaars behoefte heeft aan meer parking. Bovendien is er vlakbij ruime parkeergelegenheid aan het station. Een bijkomend probleem met de plannen is de verkeersveiligheid. Het op- en afrijden van de parking, net naast een bocht, zou voor hinder en gevaarlijke situaties kunnen zorgen voor de zwakke weggebruikers. Aangevuurd door de verontwaardiging en ongerustheid van de bewoners is Groen een petitie gestart, die ondertussen al meer dan 600 handtekeningen opbracht. Daarnaast brengt de partij ook inwoners met elkaar in contact om een gezamenlijk beroepschrift in te dienen, gefinancierd via crowdfunding. De omwonenden zelf lieten zich ondertussen ook niet onbetuigd: de eiken en het mini-parkje werden ondertussen getooid met vlaggen, linten, gedichten en slogans. Dit alles met maar één doel: ‘…laat ons een boom en wat gras dat nog groen is’.De petitie staat nog steeds online voor wie wil tekenen: https://www.groenoosterzele.be/oosterzeelse_bomen_vogelvrij

Visie gemeentebestuur
Het gemeentebestuur wil het pleintje er hoogte van de Stationsstraat huisnummer 95 en 97 vernieuwen. Bij de heraanleg van het plein zullen wij werken met waterdoorlatende materialen en grasvoegen’, klikt het bij het gemeentebestuur. Deze vernieuwing leek ons een uitgelezen kans om een aantal problemen uit het verleden op te lossen en tegelijkertijd een opwaardering van de tragewegverbinding tussen de Stationsstraat en de nieuwe site Groot Bewijk te realiseren. De bestaande eiken hebben een vruchtval die tijdens de herfst zorgden voor vervuiling en schade aan geparkeerde wagens ter hoogte van het pleintje waardoor deze eiken een minder interessante soortkeuze zijn als straatboom. Er was in het verleden ook vraag naar extra parkeermogelijkheden ter hoogte van de plaatselijke ha ndelaars in de straat. Het bestuur zal zoa ls steeds bij het vellen van bomen een compensatie voorzien op andere openbare plaatsen in de gemeente. Ter compensatie van de drie eiken bomen die verdwijnen door de nieuwe aanleg zullen we zes nieuwe bomen aanplanten waarvan drie bomen ter hoogte van de nieuwe bijenhal die gelegen is ter hoogte van het Woonzorgcentrum O.L.V. Ter Veldbloemen en twee bomen ter hoogte van de sporthal Scheldewindeke. Ook op het nieuw aangelegde plein wordt één nieuwe boom aangeplant. Het bestaande pad dat van Groot Bewijk via de garages in de Korenbloemstraat tot de Stationsstraat loopt, is een interessante trage weg geworden door de komst van deze nieuwe wijk. Daarom willen wij dit oude pad (in steenslag en onkruid) heraanleggen met een gebonden steenmengsel (natuursteen gebonden met een 100 % natuurlijk bindmiddel). Het pad heeft een breedte van 1,60 m en de resterende ruimte wordt aangelegd in gras. Naast het aanleggen van vier parkeerplaatsen voor wagens willen we ook de zwakke weggebruiker een plaats geven op het nieuwe plein. Er wordt een voetpad aangelegd achter de parkeerplaatsen dat zorgt voor een veilige verbinding tussen de Stationsstraat en het wandelpad. Langs de kant van de Stationsstraat willen wij ook een aantal fietsbeugels plaatsen op hetzelfde niveau als het voetpad. De parkeerplatsen én het opritgedeelte worden aangelegd in waterpasserende verhardingen’, dit is het plan van het gemeentebestuur dat de aanleg van het pleintje graag zou realiseren in het voorjaar 2021. Reporter 17

X