Zottegem verdeelt 273.000 euro coronasteun uit Vlaams Noodfonds

De stad Zottegem heeft voor de ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en culturele verenigingen die schade hebben geleden ten gevolge van de coronamaatregelen die van hogerhand genomen werden, bijna 273.000 euro gekregen uit het Vlaams Noodfonds dat door de Vlaamse regering in het leven werd geroepen naar aanleiding van de coronacrisis. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om dit geld te verdelen over drie subsidiesleutels. Voor de logistieke ondersteuning van cultuur, sport en jeugd wordt van dit bedrag 70.000 euro opzijgelegd en 50.000 euro zal gaan naar injectiesubsidies voor verenigingen uit deze sectoren.

De resterende 150.000 euro zal aangewend worden voor echte hinderpremies ter compensatie van inkomstenverlies ingevolge corona. In overleg met de sportadviesraad is besloten om de reguliere werkingssubsidies voor erkende sportverenigingen te verdubbelen en dat is in totaal goed voor 55.000 euro. De overblijvende 95.000 euro uit het Noodfonds is bestemd voor jeugd- en socio-culturele verenigingen. De voorwaarden om voor dergelijke hinderpremie in aanmerking te komen, zijn vastgelegd in een reglement en op basis hiervan kunnen deze verenigingen online een aanvraag indienen waarbij ze ook bevraagd worden inzake het inkomstenverlies dat ze geleden hebben.

X