Oosterzele wordt meer en meer bosrijk

Natuurpunt plant 2.000 bomen aan in Landskouter

Alweer goed nieuws voor de gemeente. Begin 2020 kocht Natuurpunt Oosterzele extra percelen aan gelegen tussen de Lembergestraat en de Molen- en de Gondebeek. Na de aankoop van een deel van het Ettingebos wist Natuurpunt Oosterzele nu ook bijkomende percelen in het natuurgebied de Gondevallei in Landskouter te verwerven. Er werden daar zo’n 2.000 bomen geplant. Oosterzele wordt bosrijker. Een bijkomende troef voor Oosterzele. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Voorzitter Natuurpunt Oosterzele Mathieu Wille: ‘We zetten in de Gondevallei volop in op bosuitbreiding. Het vergt niet alleen veel financi ële middelen, maar ook enorm veel inzet van vrijwilligers, waarvoor veel dank. Wij zijn Stichting Yves Rocher heel dankbaar voor de welgekomen steun’.

Dirk Fiers, Conservator Natuurgebied Gondebeek:   ‘We beplantten zes percelen voor globaal meer dan een hectare. Een mooi gevarieerd bosplantsoen met eiken, zwarte els, fladderiep, populier. Corona gooide roet in het eten, maar gelukkig konden we op de ‘Dag van de Natuur’ toch starten met de aanplant.

De gemeente Oosterzele wordt steeds meer en meer bosrijk. In 2010 startte het gemeentebestuur met de aanleg van het geboorte — en speelbos Lange Broucke. Er werden toen 2.200 bomen geplant door de ouders voor hun kinderen die geboren werden in 2008, 2009 en 2010. Het geboorte- en speelbos ‘Lange Broucke’ is te bereiken via de Houtemstraat en is gelegen aan het einde van Scheurbroeck. Later volgden nog aanplantingen.

Natuurpunt kocht eerder al 12 ha in het Ettingebos. Men hoopt zo snel mogelijk het bos toegankelijk te maken voor het grote publiek. Men mikt op een groot gemengd loofbos. Corona heeft ook goede kanten, meer en meer beseft men hoe belangrijk het is om natuur te hebben in eigen gemeente. In het Ettingebos stromen de Kleine en Grote Ettingebeek. Het is een oud bos waar eekhoorns, buizerds, iepenpages (=zeldzame vlinder) gespot worden. Met wandelpaden, rustplaatsen, picknickplek, en zo meer en zo verder,…wil Natuurpunt Oosterzele het Ettingebos toegankelijk maken. Dankzij Natuurpunt zal elke Oosterzelenaar misschien volgend jaar al de kans krijgen om door het oude bos in de Ettinge te wandelen. Er moeten uiteraard nog bergen werk verzet worden. Natuurlijk kosten deze projecten in de Gondevallei en het Ettingebos een pak euro’s. Je kan steunen door een bedrag over te schrijven op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11 2800 Mechelen, mededeling project 6708 Ettingebos. Meer weten?info@natuurpuntoosterzele.be, www.natuurpuntoosterzele.be.     Reporter 17

X