Na ‘rechtzetting’ met opnieuw twee fouten in Infokrant Egmont…

Eerder gebeurde het al twee keer dat vanuit het Rode Kruis Zottegem aan onze NUUS-redactie gevraagd werd om de organisatie van bloedinzamelingen eens extra aan te kondigen nadat daaromtrent foutieve informatie over data en locaties te lezen stond in het maandblad Infokrant Egmont, maar blijkbaar zijn ook de familieberichten in dit reclamemagazine weinig betrouwbaar en neemt de redacteur-uitgever ervan het niet zo nauw met de correctheid van de persoonsgegevens daarbij. Zo werd ons ondermeer gesignaleerd dat in het laatste nummer van Infokrant Egmont bij de overlijdens “liefst drie personen volgens hun overlijdensbericht tweemaal overleden zijn, op hun geboortedatum overleden zijn en/of zowel in 1930 geboren als overleden zijn” (einde citaat) …

Ook met betrekking tot de berichtgeving omtrent een huwelijksjubileum in Infokrant Egmont, werd nu aan onze redactie de vraag naar een rechtzetting gericht. Dat bericht werd geïllustreerd met bovenstaande foto die NUUS publiceerde op 17 augustus ll. naar aanleiding van de 65ste huwelijksverjaardag die Robert Van Laethem en Lilian Verhofstadt ’s anderendaags mochten vieren. Achteraf verscheen deze foto ook in Infokrant Egmont maar bij de begeleidende personalia werd Robert Van Laethem ‘gekoppeld’ aan Elza De Vos (die inmiddels al 60 jaar gehuwd is met Armand Paul). In een volgend nummer van het magazine stond dan een ‘rechtzetting’, weliswaar opnieuw met twee fouten. Omdat de betrokken familie sindsdien tevergeefs uitkijkt naar een nieuwe rechtzetting, wil de NUUS-redactie nu ingaan op het verzoek van kennissen en oud-buren van de Strijpense jubilarissen om hierbij nogmaals de correcte persoonsgegevens te vermelden (zoals ze ons werden meegedeeld): Robert en Lilian (= juiste schrijfwijze) werden allebei geboren op 12 mei, hij weliswaar een jaartje vroeger (in 1935) dan zij (in 1936). Zij stapten in Strijpen in het huwelijksbootje op 18 augustus 1955 en hebben 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Samen baatten ze decennialang caf é ’t Hoeksken aan de Meire/Ledebergstraat uit en daarnaast was Robert ook gekend als gemeentearbeider-chauffeur. Het briljanten echtpaar verblijft momenteel in het WZC Egmont. Samen op naar 70 jaar huwelijk!

X