Gouverneur vraagt het stadsbestuur om in onteigeningsdossier beter te communiceren


Geraardsbergen. Naar aanleiding van het initiatief van de stad Geraardsbergen om een stuk grond achter het buurthuis van Schendelbeke te kopen om er een stadspark van te maken, legde Stephan Bourlau (Het Alternatief) een klacht neer bij de toezichthoudende overheid. Carina Van Cauter — gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen — liet verstaan dat deze klacht niet heeft geleid tot een toezichtmaatregel. De gouverneur roept het stadsbestuur wel op om in dit dossier beter te communiceren.

In de Dagmoedstraat moet het oude buurthuis plaats ruimen voor een glazen versie met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking. Op vraag van de dorpsraad van Schendelbeke wil het stadsbestuur van Geraardsbergen achter het bestaande buurthuis een stuk grond kopen om er een stadspark aan te leggen. Het project is een publiek-private samenwerking.

Betere informatieverstrekking
Stephan Bourlau (Het Alternatief) legde een klacht neer tegen dit besluit van het stadsbestuur. Het gemeenteraadslid maakte in dit bouwdossier gewag van misbruik van macht en belastinggeld, flagrante bouwovertredingen met goedkeuring van het stadsbestuur, het achterhouden van belangrijke informatie en het negeren van de gemeenteraad. Het project kreeg enkel een principi ële goedkeuring van de gemeenteraad. De definitieve goedkeuring moet nog volgen.

Carina Van Cauter — gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen — antwoordde deze week op de klacht van gemeenteraadslid Stephan Bourlau: ‘Uw schrijven heeft niet geleid tot een toezichtmaatregel.’ Wel wijst ze in haar brief op het belang van een goede communicatie en informatieverstrekking: ‘Ik heb vastgesteld dat o.m. een gebrek aan informatie over dit dossier aan de basis ligt van deze klacht. Ik zou u dan ook willen wijzen op het belang van een goede communicatie en informatieverstrekking (bvb via de bevoegde gemeenteraadscommissie) aan de raadsleden. Op die manier kunnen klachten bij de toezichthoudende overheid worden vermeden.’

Julien Borremans

 

X