Open Vld stelt burgerkrant over de coronacrisis en nieuwe website voor


Geraardsbergen. Open Vld geeft een burgerkrant uit over de coronacrisis, geschreven voor én door de burgers van Geraardsbergen. Voorzitter Saskia Monseur maakt van de gelegenheid eveneens gebruik om de nieuwe website van haar partij voor te stellen.

‘2020 zullen we ongetwijfeld herinneren als het jaar waarin het dodelijke COVID-19 virus ons stevig in zijn greep hield, wereldwijd en zonder compassie. Het ontnam klanten en jobs, gezellig samenzijn en festivals, kansen en vrijheden. Maar het was ook het jaar waarin solidariteit op de voorgrond trad, het jaar van vrijwilligers,   zorgverleners en van zelfstandigen die zichzelf dienden te heruitvinden’, geeft Saskia Monseur — voorzitter van de Open Vld Geraardsbergen – mee.

‘Omdat het vandaag meer dan ooit belangrijk is om te weten wat leeft bij onze inwoners, hebben wij het concept van onze Burgerkrant omgegooid.   We willen weten hoe de Geraardsbergenaars deze coronacrisis beleven, vanuit hun specifieke situatie.   Daarom hebben wij 12 burgers uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende leeftijdscategorie ën, verschillende beroepssituaties geïnterviewd.   Aan elk van de thema’s die voorkomen in deze interviews, hebben we de acties gekoppeld die onze burgemeester en schepenen hiervoor hebben ondernomen.’

Saskia Monseur wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe website van haar partij voor te stellen: www.openvldgeraardsbergen.be . Daar vind je info terug over onze mandatarissen, over actuele (politieke) thema’s, de Burgerkrant, persberichten, nuttige tips over actuele thema’s en info over onze evenementen.   ‘Ook in onze dagelijkse werking willen we nog meer betrokken zijn bij wat leeft bij de burgers’, vult Saskia Monseur aan.

http://openvldgeraardsbergen.be

X