Geen Aarova autorally in Horebeke in 2021

Rallylobby is momenteel talrijke gemeentebesturen aan het bewerken

De Aarova Rally is een autorally die sinds een 5-tal jaar doorgaat in de Vlaamse Ardennen, ondermeer op het grondgebied van Oudenaarde en Kruisem.
In 2020 werd het parcours uitgebreid naar de gemeente Maarkedal.  Dat stuitte op heel wat kritiek van inwoners en milieuverenigingen.
Deze waren niet te spreken over de milieu- en lawaaihinder en bijhorende veiligheidsrisico’s die de rally met zich mee brengt. In Maarkedal ontstond met GRIM   ( geen rally in Maarkedal ) zelfs een actiegroep. Na de rally werd een evaluatie opgemaakt en men kwam in Maarkedal tot het besluit dat het draagvlak te klein was. Zo is de rally niet meer welkom in 2021 zegt burgemeester Joris Nachtergaele.

De voornaamste bezwaren   die door de tegenstanders    tegen dergelijk event worden geformuleerd zijn:
“De organisatie van een dergelijke autorally brengt immers heel wat negatieve gevolgen met zich mee:
– het gaat om een snelheidswedstrijd op een parcours van openbare wegen met 3x 120 rallywagens per dag.

  • er is een lockdown voor bewoners en landbouwers langs het parcours.
  • er is veel Hinder bij de voorbereiding, verkenning vooraf door de rallyrijders en opruiming van het parcours.
  • Een autorally is vervuilend, gevaarlijk op de openbare weg en storend voor mensen, fauna en flora.
  • de gemeente wordt bekend als een paradijs voor rallyrijders. Het hele jaar door.
  • Autorally’s veroorzaken altijd schade. Sommige schade is echter niet met geld te herstellen.
  • Bovendien zijn rally’s op de openbare weg niet meer van deze tijd. Dit is old school.”

Vorige donderdag lokte de Groen fractie in Horebeke   een stemming uit in de gemeenteraad en een standpunt

Aan het woord is Filip Hebbrecht, fractieleider van Groen Horebeke in de gemeenteraad van Horebeke.

“Recent besliste het gemeentebestuur van Maarkedal, mede onder invloed van een ruim ondersteunde petitie, dat de auto rally in 2021 niet meer welkom is op het grondgebied van Maarkedal.
“Omdat we met Groen Horebeke vreesden dat de organisatoren op zoek zouden gaan naar een alternatief voor Maarkedal stelden we met de Groen fractie voor om nu al de mogelijkheid om de rally in Horebeke te laten doorgaan uit te sluiten. Daarom agendeerden we een voorstel ter stemming op de jongste gemeenteraad” zegt Filip Hebbrecht van Groen Horebeke.

Het   voorstel werd door de meerderheid mede goedgekeurd. Burgemeester Cynthia Browaeys liet verstaan dat ze al niet van plan was om de rally in 2021 te laten doorgaan. Maar daar hadden we nog geen offici ële beslissing van ontvangen en was dus niet te controleren. Door deze stemming is dat nu officieel bekrachtigd. De Horebeekse burgemeester had wel eerder contact met een dame die als vertegenwoordiger van de rally contacten legt met de gemeentebesturen.
Groen is tevreden over deze keuze die de veiligheid en leefmilieu in Horebeke ten goede komt.

Rally kwam eveneens ter sprake in Brakelse milieuraad

Op een recente zoommeeting van de Brakelse milieuraad kwam het advies dat dergelijke organisatie niet past op de wegenis die voor handen is in Brakel. We blijven dit opvolgen!!!!!!

Zwalm is eveneens niet een gemeente die in de rij staat voor dergelijk event. Er is niet alleen de groene aanwezigheid in de meerderheid maar eveneens zijn er al heel wat snelheidsremmende maatregelen genomen zoals een recente knip. Er zouden nog knips op stapel staan op termijn.

 

X