Gemeentelijke diensten blijven op het Dorp

VRV – site in Scheldewindeke wordt niet aangekocht

Vorig jaar had de meerderheid (CD&V/N-VA) de intentie om de gebouwen en terreinen van de VRV-site in Scheldewindeke aan te kopen met het oog op het realiseren van een ‘Gemeentecentrum’, waar ook de diensten van de gemeente zouden worden ondergebracht.   Open Vld plus stond van meet af aan sceptisch tegenover dit dossier. Solva werd aangesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Voor deze haalbaarheidsstudie werd 50.000 euro ingeschreven in het meerjarenplan. De bedoeling van de meerderheid was om op de site ook een groot deel van de diensten van de gemeente onder te brengen. De plannen worden nu opgeborgen. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Open Vld plus stond van in het begin sceptisch tegenover dit dossier. Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus): ‘Er zijn heel wat initiatieven die extra plaats nodig hebben. De scoutsgroep van Windeke maakt nu bijvoorbeeld gebruik van de site van het VRV. De dromen die CD&V/N-VA koesterde waren niet betaalbaar voor ons gemeentebestuur, gelet op de beperkte financi ële ruimte en de vele andere belangrijke uitdagingen voor de gemeente en haar inwoners. Er waren bovendien geen middelen inschreven in het meerjarenplan om de site aan te kopen of om er een dergelijk centrum te realiseren. Koken kost geld en de bomen groeien niet meer tot aan de hemel. Zeker niet in Oosterzele. Zo stelde Open Vld plus al van in het begin van de aankondiging van dit dossier. We zijn tevreden dat het bestuur dit na anderhalf jaar nu ook zelf inziet’, reageert fractieleider Filip Michiels. Het gemeentebestuur kiest nu voor uitbreiding van het gemeentehuis.     Reporter 17

X