Zottegem subsidieert ook een digitale buurtactiviteit

Naast vooral de zomertijd en de vakantieperiode — al was dat dit jaar helemaal niet het geval — nodigde in het verleden ook de nieuwjaarsmaand ieder jaar her en der uit voor de organisatie van een buurtfeestje. Door de coronamaatregelen kan dat deze keer echter niet, tenminste niet live. Daarom werd blijkbaar binnen bepaalde buurtcomit és die al enkele jaren een nieuwjaarsbijeenkomst op poten zetten (o.a. het buurtcomit é van de Zonnelaan, Koningshofstraat en Meersstraat in Strijpen), een digitaal alternatief overwogen en werd aan het stadsbestuur de vraag gericht of dergelijk virtueel alternatief ook in aanmerking komt voor de subsidie van 200 euro die normaal voorzien is voor de organisatie van een buurtfeest.

Door het college van burgemeester en schepenen wordt op deze vraag positief geantwoord maar om de subsidie te verkrijgen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het buurtcomit é mag deze activiteit niet voor het eerst organiseren maar moet zo’n buurtfeest eerder ook al georganiseerd hebben. Bovendien moeten er aan de digitale buurtactiviteit ook effectief (te bewijzen) kosten verbonden zijn, b.v. voor take-away-maaltijden per deelnemend gezin, presentjes voor de deelnemers enz. De uitnodiging moet vermelden dat de activiteit met steun van de stad Zottegem doorgaat en dat ze bedoeld is voor een volledige straat of woonbuurt waar minimum 10 gezinnen gedomicilieerd zijn. De subsidieaanvraag kan gebeuren volgens de reguliere manier (schriftelijk via het daartoe bestemde formulier).

X