‘Zwakke weggebruiker wordt aan zijn lot overgelaten. In Goeferdinge is er geen enkel zebrapad.’

Schepen Veerle Mertens: 'Er werd reeds een dossier geopend...'


St éphan Bourlau, Marc Herregodts en Ronny De Cnijf  


Goeferdinge. ‘Niettegenstaande in het meerjarenplan van de stad Geraardsbergen duidelijk staat dat er prioritaire aandacht moet gaan naar veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen, is daar in de Zarlardingestraat en de Hogeweg nog niet veel van te merken. We vragen al jaren tevergeefs om een veiligere verkeersinfrastructuur’, getuigt Ronny De Cnijf. Terwijl we langs de Zarlardingestraat wandelen, scheuren ons enkele wagens voorbij. Onbeholpen trachten we uit te wijken. Veel plaats is er niet. Schepen Veerle Mertens reageert: ‘Er werd reeds een dossier geopend om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de omgeving van de Zarlardingestraat veiliger te maken voor voetgangers.’

De inwoners van de Zarlardingestraat in Goeferdinge klagen al jaren over de onveilige verkeersinfrastructuur voor de zwakke weggebruikers. ‘Twintig jaar geleden stopte de toenmalige burgemeester aan mijn deur terwijl ik het grasperk aan de straatkant aan het afrijden was. ‘Stop maar met jouw gras af te rijden,’ zei hij tegen me, ‘Binnenkort komen ze hier voetpaden aanleggen.’ Ik vraag me nog steeds af wanneer de stad daar nu eindelijk aan gaat beginnen’, vertelt Marc Herregodts. Hij woont al jaren in de Zarlardingestraat, maar er is nog niets veranderd.


Het verkeersbord geeft een oversteekplaats
aan, die er niet is…

‘Onveilig gevoel’
Ronny De Cnijf bevestigt het verhaal. ‘Mijn huis staat in een gevaarlijke bocht. Jaren geleden vroeg ik een spiegel om bij het oprijden van de Zarlardingestraat een goed en veilig overzicht te hebben. Dit werd me geweigerd.’ Terwijl we de Zarlardingestraat en een deel van de Hogeweg afwandelen, scheuren ons verschillende wagens voorbij. Onbeholpen springen we in de graskant. Even later rijdt een vrachtwagen voorbij. Het geeft een bijzonder onveilig gevoel.

‘Veilige oversteekplaatsen?’ vraagt Ronny zich luidop af, ‘In heel Goeferdinge is er geen enkel zebrapad. Het vraagt toch geen grote inspanning om er enkele aan te leggen.’ Volgens Ronny en Marc passeren langs de Zarlardingestraat heel wat wandel- en fietsroutes, terwijl er toch flink wat verkeer is. Effectief. Tijdens onze aanwezigheid rijden heel wat wagens voorbij.

‘In de strategische doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 onder de rubriek #veilige stad staat duidelijk te lezen dat het bestuur streeft naar veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen’, vult St éphan Bourlau (Het Alternatief) aan. ‘Bij de heraanleg van andere wegen, bv. naar aanleiding van rioleringsprojecten, zal extra aandacht gaan naar de veiligheid van de trage weggebruikers. Er zijn belangrijke investeringen voorzien voor aanleg en onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Het is de bedoeling om gefaseerd de kwaliteit van ons wegennet te verbeteren. We hebben prioritaire aandacht voor veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen.’ ‘Aan duidelijkheid laat dat toch niets te wensen over’, besluit St éphan Bourlau.

Schepen Veerle Mertens reageert.
‘Geraardsbergen wil niet enkel wielerstad zijn, maar ook groeien naar een fietsstad, met veiligere fietsverbindingen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer. Daarom maakt het lokaal bestuur op dit ogenblik werk van een fietsbeleidsplan voor Geraardsbergen en haar 16 deelgemeenten. Momenteel maken we samen met de dorpsraden een oefening welke opportuniteiten er kunnen zijn om de deelgemeenten fietsvriendelijker te maken. Er wordt ook gekeken wat wettelijk en budgettair mogelijk is. Er werd tevens reeds een dossier geopend om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de omgeving van de Zarlardingestraat veiliger te maken voor voetgangers.’

Julien Borremans

X