Horebeke wil  veilige gemeentewegen waar de snelheid maximum 50 km/u de regel wordt  

Na digitale   snelheidsborden in de omgeving van scholen   heeft Horebeke ook   geïnvesteerd in een verplaatsbare digitaal   snelheidsbord.

Schepen Hendrik Blommaert: “Horebeke   wil dit snelheidsbord beurtelings inzetten op al   de gemeentewegen.

Er bestaat een tendens in de politiezone Brakel   om binnen afzienbare tijd de snelheid op gemeentewegen te limiteren   tot max   50 km/u

Horebeke heeft niet gewacht op deze algemene regel,   maar zet nu al in met een verplaatsbaar digitaal   snelheidsbord.   Wij    hopen zo de autobestuurders te   kunnen overtuigen voor een veilig rijgedrag .

Dit zal   zeker de veiligheid   van de schoolgaande jeugd en de wandelaars in ons dorp ten goede komen.”

 

X