Brakelse gemeenteraad – december 2020

Nieuw Brakels zwembad krijgt vorm ! - Geen renovatie, maar nieuwbouwproject

Gisteren had de laatste gemeenteraad in Brakel plaats van 2020 in de polyvalente zaal onder sportcomplex De Rijdt.

Een belangrijk punt is   de   bouw van een nieuw zwembad.

Het Brakels zwembad Poseidon dateert van de jaren ‘80. Diverse gebreken stapelden zich de op, zoals betonrot, loskomen vloertegels, corrosie-aantasting, barsten in de gevel,… Naast restauratie drong ook een grondige modernisering zich op, om te voldoen aan de huidige normering op zowel bouwfysisch als energetisch vlak.   Het aanvankelijk kostenplaatje was ca. € 450.000. Na grondiger onderzoek door een studiebureau zouden de kosten voor dergelijke renovatie oplopen tot ca. 3.000.000 euro.

Burgemeester Stefaan De Vleeschouwer: “Door de hoge renovatiekost en de mogelijkheid om het zwembad te herlokaliseren in de bestaande sportsite ‘De Rijdt’, heeft de gemeente Brakel beslist om een nieuw up-to-date en energiezuinig zwembad te bouwen op maat van onze Brakelaar i.p.v. te renoveren.

De Rijdt: één groot sportcomplex

Het nieuw te bouwen zwembad zal aangebouwd worden aan de bestaande sporthal, ‘De Rijdt’. Volgens de bevoegde schepen van sport, werd de keuze bewust gemaakt om opnieuw in te zetten op een sportbad. Zwemmen is een van de meest gezonde sporten waar alle leeftijden kunnen aan deelnemen. Brakel ontvangt nu reeds jaarlijks 60.000 zwemmers. Schepen Marc De Pessemier: “Het wordt een modern zwembad, achter de sporthal, met een geïntegreerd cafetaria, vlakbij de natuur.”

Het kostenplaatje

De bouwkost voor het zwembad wordt geraamd op ca. € 7.300.000 euro incl. BTW. Dit bedrag omvat de bouwwerken, omgevingswerken, de studie- en ontwerpkosten van de opdrachtnemer. Schepen Peter Vanderstuyf: “Onze gemeente kan dergelijke investering dragen,  hiervoor zullen dus geen nieuwe extra belastingen worden ingevoerd.”

Een BEN-gebouw

Het nieuwe zwembad Brakel zal BEN of bijna energieneutraal zal zijn. Schepen Sabine Hoeckman: “Door te kiezen voor een bijna energieneutraal gebouw verkleinen we als gemeente onze ecologische voetafdruk.”

Inzet op toegankelijkheid

Voor schepen van Senioren en Gelijke Kansen Marleen Gyselinck is het belangrijk dat het nieuwe zwembad goed toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Daarom zullen beide zwembaden voorzien worden van plateaulift voor rolstoelgebruikers. Daarenboven kent de parking aan sportsite de Rijdt een uitbreiding van 38 extra parkeerplaatsen en mindervaliden krijgen een bevoorrechte parkeerplaats.

Ontmoetingsplaats

De Rijdt wordt een ware ontmoetingsplaats voor sporters en hun supporters. Vanuit de cafetaria kunnen supporters meekijken naar de activiteten in de sporthal en in het zwembad. De locatie van het zwembad zorgt ervoor dat volwassenen en kinderen ook buiten kunnen sporten en spelen. Schepen Marijn Devalk: “Niet elk gezin heeft ‘een huisje met tuintje’. Dus voor wie met het gezin een dagje Sporthal & Zwembad aandoet is de speelzone voor de kinderen zeer belangrijk. De Rijdt wordt nog meer dan voorheen een sociale ontmoetingsplaats voor de hele familie.’

 De eerste spadesteek zal plaatsvinden midden 2021 en het finaliseren van het nieuwe zwembad is voorzien voor eind 2022.

Voor een virtuele rondleiding kan je terecht op de facebookpagina van de gemeente Brakel. https://www.facebook.com/gemeentebrakel/videos/1127788247657852

Reacties van de oppositie

Veronique Lenvain (VB) : “ Het zwembad blijft beperkt wat kinderpret aangaat. De mensen gaan naar de Gavers blijven gaan.  Een vraag wat met het jeugdhuis Alfa? Dit is een slag in het gezicht voor de leden en oud-leden want men   moet via een filmpje vernemen dat hun tuintje wegvalt en ze zo enkel terugvallen op een klein betonnen terras. Ze vinden het   oprecht jammer dat ze niet betrokken geweest zijn in de plannen van het zwembad. Iedereen is jong geweest en niemand wordt graag op de vingers gekeken. In het nieuwe plan heeft het jeugdhuis helemaal geen privacy. Wat met hun activiteiten zoals Beach party en hun speelpleinwerking? De grootste bezorgdheid die ze hebben bij het verliezen van hun tuin is de leegloop die het jeugdhuis zal hebben. Het bestuur heeft jullie een oplossing doorgestuurd. Is er nog mogelijkheid om deze plannen te wijzigen en eens te luisteren naar deze mensen van de Alfa?”

Jan Haegeman (N-VA)     had   het over kostenplaatje en vroeg wanneer de gemeente gaat betalen aan Farys.

Bart Morreels(CD&V) was enthousiast dat men gaat investeren in een nieuw bad want het oude zwembad is een bodemloze put. “Tevens moet er hierbij ingezet worden op duurzaamheid en energie besparen. Een zwembad kan nu éénmaal geen winst maken. Verder heb   ik   opmerkingen over het verdwijnen van groen rond jeugdhuis Alfa ( weinig inspraak) en de discussies rond de mogelijke toekomstige inplantingen van een skatepark en de twee staande wippen die momenteel op de plaats van het toekomstig zwembad staan.”

Bart Morreels stelde tevens voor om het skatepark niet in een donker gat te plaatsen zoals dit nu het geval is want er moet meer sociale controle zijn. Enerzijds kwam het raadslid met een alternatief voor de staande wippen. Volgens Bart Morreels zou hierover een informeel gesprek zijn geweest tussen de CEO van Olsa Brakel en de algemeen directeur van Brakel.

Hedwin De Clercq (SP.a) zei tevreden te zijn dat er iets nieuws komt maar wees er nog eens op dat de oppositie volledig buiten spel werd gezet door de blauwe meerderheid. “Ik betreur het eveneens dat de omgevingsruimte  van jeugdhuis Alfa wordt verkleind. Tevens vragen wij wat vermaak voor de allerkleinsten die het bad bezoeken. Verder vraag ik alternatieven voor het skatepark en de staande wippen.”

Schepen voor sport Marc De Pessemier zei dat er nog mogelijkheden zijn om rond de tafel te zitten met Farys en jeugdhuis Alfa om tot een beter compromis te komen.   Wat het skatepark betreft zijn we aan het kijken wat er binnen onze mogelijkheden ligt. We hebben o.m. een plaatsbezoek gebracht aan Lokeren waar het park tussen de woningen   ligt zodat er meer sociale controle mogelijk   is.

Wat de staande wippen betreft weten we dat er geen 25 mogelijkheden zijn om die zomaar   te verplaatsen. We krijgen weinig respons van de club De Ware Vrienden over wat men nu eigenlijk wil. Er is beperkt gebruik van deze infrastructuur.”   Misschien moet er gedacht worden aan een fusie met een andere club uit de regio want er is weinig interesse voor deze sport voegde burgemeester Stefaan De Vleeschouwer er aan toe.

De Aarova Rally is niet welkom in Brakel

Hedwin De Clercq (sp.a) had een vraag of de Aarova rally reeds contact  heeft genomen met Brakel om in 2021 ons grondgebied aan te doen.

Burgemeester Stefaan De Vleeschouwer was hier duidelijk over dat er geen draagvlak is voor deze rally in onze gemeente   zodat dit niet past binnen de grenzen van Brakel. De gemeentebesturen ( buurtgemeenten van Brakel )   van   Maarkedal en Horebeke hebben zich ook reeds uitgesproken tegen dergelijke organisatie in hun gemeente.

Overreactie ordediensten actie contactberoepen voor bescherming premier Alexander De Croo?

Veronique Lenvain (VB) had een vraag over de inzet van onze lokale politie en de federale politie   tijdens de actiedag van de contactberoepen naar de gemeente van de premier Alexander De Croo. ( 13 december)

“De inzet van de politiediensten was enorm want er was   praktisch één agent per deelnemende wagen.   Wij stonden langs het parcours met een zwarte vlag en waren omringd door talrijke   mensen van de ordediensten. Er werd zelfs een helikopter ingezet. (1500 euro per uur)”

Jan Haegeman (N-VA) vraagt als er bvb geregeld acties zijn tegen de regering dat Brakel moet opdraaien voor deze bijkomende politiekosten.

Burgemeester Stefaan De Vleesschouwer zei dat de politiezone   Brakel 13 politiemensen heeft ingezet wat een kostprijs betekende van 1600 euro. Wat de kosten van de federale politie betreft moet men zich wenden tot dit niveau. In onze politiezone wonen nu éénmaal onze premier Alexander De Croo en vice -premier Petra De Sutter.”

Veronique Lenvain zei hierop dat kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) de vragen hieromtrent zal stellen in het federaal parlement.

Voorzitter van de gemeenteraad Marcel Saeytijdt voegde er aan toe dat onze regio meer baat dan last zal hebben met deze politici.

 

Brandweer

Voor 2021 krijgt brandweerpost Brakel  een ladderwagen van Oudenaarde vertelt burgemeester De Vleeschouwer die het zone overleg bijwoont. “Tevens  krijg ik de garantie dat de autopomp in Brakel blijft want post Brakel moet geregeld tussen komen tot zelfs in Walloni ë toe door de snelst adequate hulp.

De gemeente Kruisem denkt  teveel te hebben bijgedragen  aan de   hulpverleningszone   Vlaamse Ardennen en vraagt een herziening wat financi ële consequenties kan hebben voor de andere gemeenten van de zone.

Verder denk ik dat ik heel wat uit de brand heb gesleept met de komst van een nieuwe commandowagen en een signalisatiewagen.”

Wordt vervolgd!!!

X