Minister Weyts investeert €87.450 in Sint-Catharinacollege


Geraardsbergen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 87.450 in het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen. ‘We investeren daar waar de noden het grootst zijn en focussen voornamelijk op het secundair onderwijs’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. ‘In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dat is nog nooit gezien. Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen.’

Onderwijsminister Weyts  trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financi ële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert Weyts 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Deze investeringsgolf komt ook Geraardsbergen ten goede.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 87.450 in het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen. Concreet gaat het om buitenschrijnwerk, dakbedekking en herbestemming in vaklokalen. ‘We zijn blij dat we als N-VA mee kunnen helpen bouwen aan de toekomst van onze jongeren’, aldus voorzitter van N-VA Geraardsbergen, Gabri ël Schaut.