“Buren Helpen Buren” leverde al € 9.327 op!

De voorbije weken kon het buurtcomit é “3stratenverder” rekenen op de solidariteit van tientallen mensen n.a.v. de woningbrand in de Puttestraat op zondag 6 december 2020. Hun solidariteitsactie “Buren Helpen Buren” loopt nu bijna een maand en is een groot succes.

Het was hartverwarmend om de verschillende initiatieven te zien die op poten werden gezet, de talrijke sms’jes te mogen ontvangen i.v.m. meubilair, keukengerief, … kortom het was hartverwarmend om te zien hoe iedereen de afgelopen weken meeleefde met de buren. Langs deze weg wil het buurtcommit é iedereen bedanken die op de een of andere manier zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Samen hebben zij immers een mooi kerstcadeau mogen overhandigen aan hun buren, Inge en Alain. Dankzij jullie steun bracht hun solidariteitsactie tot nu toe € 9.327 op.

Wie nog graag een financi ële bijdrage wil storten kan dit nog steeds op rekeningnummer: BE42 6528 4248 1054. Graag bij de mededeling vermelden: Buren helpen buren.

X