pastorij Hemelveerdegem

Subsidie van 5059 euro voor het inrichten van een noodwoning.

Een aantal maanden geleden lanceerde de Vlaamse regering een oproep naar de OCMW’s om het aantal kwaliteitsvolle noodwoningen te verhogen. Om deze oproep wat kracht bij te zetten en het inrichten van noodwoningen te stimuleren stelde de Vlaamse regering de nodige financi ële middelen ter beschikking aan OCMW’s die op de oproep zouden ingaan.

De ter beschikking gestelde gelden kunnen o.a. gebruikt worden voor schilderwerken, aankoop meubilair en huishoudapparaten.

Voor Lierde schepen“Een noodwoning biedt een tijdelijke oplossing bij hoogdringendheid en ondertussen zoekt de sociale dienst mee naar een duurzame en blijvende oplossing voor deze huisvestingsmoeilijkheden.” zegt schepen van sociale zaken en voorzitter van het Sociaal Comit é Antoine Van de Maele.

“OCMW Lierde diende een dossier in en heeft daar nu van de overheid een positieve reactie op gekregen wat betekend dat we 5.059 euro subsidie voor het inrichten van een noodwoning ter beschikking zullen krijgen” voegt hij er zeer tevreden aan toe.

X