Waar shop & go-parkeerplaatsen in Zottegems stadscentrum?

In een vroeger NUUS-artikel (zie via deze link) kon u lezen dat het stadsbestuur het plan heeft opgevat om, ten behoeve van wie snel een boodschap wil doen of vlug iets moet ophalen, een aantal zgn. shop & go-parkeerplaatsen te voorzien in het Zottegemse winkelcentrum. Tegelijk wordt verwacht dat door dit nieuwe parkeersysteem het zoekverkeer zal verminderen, hetgeen op zijn beurt de parkeerrotatie en verkeerscirculatie in het stadscentrum moet bevorderen. Intussen konden wij ook te weten komen dat het om in totaal tien shop & go-parkeerplaatsen gaat en waar ze zullen ingericht worden.

© Google Maps

In de Heldenlaan (afwaartse rijbaan) zullen 3 shop & go-parkeerplaatsen voorzien worden tussen de bestaande voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking (aan de zijgevel van het stadhuis) en het einde van het woonerf (= einde klinkerverharding).

© Google Maps

Aan de overkant in de Heldenlaan (opwaartse rijbaan) zullen er 2 shop & go-parkeerplaatsen zijn vanaf het begin van het woonerf (= begin klinkerverharding) naar de Markt toe.

© Google Maps

In de Stationsstraat zullen de laatste twee bestaande parkeerplaatsen aan de linkerkant (in de rijrichting) ingenomen en vervangen worden door 2 shop & go-parkeerplaatsen

© Google Maps

Op de Zavel zal 1 shop & go-parkeerplaats ingericht worden aan de oostkant (tegen de achtergevel) van de dekenale kerk.

© Google Maps

In de Hoogstraat zullen de eerste twee bestaande parkeerplaatsen aan de rechterkant (in de rijrichting, komende van de Markt), ingenomen en vervangen worden door 2 shop & go-parkeerplaatsen.

Op deze shop & go-parkeerplaatsen zal men gedurende max. 30 minuten gratis mogen parkeren. De parkeerder hoeft dus aan de parkeerautomaat geen ticket te gaan afhalen (noch nummerplaat in te toetsen) of via sms of app te betalen. Controle gebeurt door middel van een sensor in het midden van het parkeervak die detecteert wanneer een wagen er geparkeerd wordt en die, van zodra de toegelaten parkeerduur van 30 minuten overschreden wordt, een signaal naar de handcomputer van de parkeerwachter doorstuurt. Als deze ter

plaatse komt en de wagen staat er nog steeds, dan wordt een retributiebon uitgeschreven. Vanaf wanneer van dit nieuwe parkeersysteem zal kunnen gebruikgemaakt worden, kunnen wij nog niet meedelen. Uiteraard moeten deze shop & go-parkeerplaatsen eerst met de nodige sensoren uitgerust worden. Daarnaast vereist het invoeren van dit nieuwe systeem een aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren in een niet-blauwe zone alsook de opmaak van een aanvullend politiereglement inzake het omvormen en inrichten van de betreffende shop & go-parkeerplaatsen.

X