De Molendreef wordt de eerste fietsstraat van Geraardsbergen


Geraardsbergen. Na   een eerder bezwaar van Fietscampagne vzw tegen het bouwplan van Sportkring nv, omdat er niet voldoende werd voorzien in veilige bereikbaarheid van het sportterrein voor fietsers, volgden enkele constructieve overlegmomenten. Daaruit kwamen belangrijke voorwaarden voor de vergunning van het nieuwe bouwplan. De Molendreef wordt de eerste fietsstraat van Geraardsbergen. Fietscampagne vzw en Rebus vzw zijn heel opgetogen.

In het najaar 2019 tekende Fietscampagne vzw bezwaar aan tegen het bouwplan van Sportkring nv om het volledige sportterrein te herinrichten. Daarin werden wel al enkele infrastructurele ingrepen ten voordele van de fietsers voorzien, zoals fietsenstallingen en oplaadpunten voor e-bikes. Armand Matthijs van Rebus vzw: ‘Het voorstel voorzag echter niet in een veiliger bereikbaarheid voor fietsers. Die bleef voornamelijk gericht op autoverkeer. Op het ingediende bezwaar volgden – op vraag van Sportkring nv – enkele constructieve overlegmomenten, waarbij we op zoek gingen hoe het beter kon ten voordele van fietsmobiliteit naar en van het sportterrein.’

De eerste fietsstraat van Geraardsbergen
Het belangrijkste resultaat is dat de Molendreef, op kosten van Sportkring nv, zal worden ingericht als fietsstraat. De Molendreef wordt daarmee de eerste fietsstraat van Geraardsbergen. Het inrichten van de Molendreef als fietsstraat werd tevens als voorwaarde voor de vergunning opgelegd door het stadsbestuur van Geraardsbergen. Daarmee bevestigt het lokale bestuur het belang van fietsvriendelijker verkeer.

Wat is een fietsstraat?
In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Verschillende gemeenten maken het asfalt van de fietsstraat rood.

‘De realisatie van de fietsstraat kan een belangrijke stap zijn in het fietsvriendelijker maken van de lokale wegen en bijhorende mentaliteit in Geraardsbergen. Het kan ook een aanzet zijn om meer in te zetten op veiliger fietsmobiliteit in en rond de stad.   De inrichting als fietsstraat zou nog vóór de start van de verbouwing van KSV gebeuren. Als alles goed gaat, zou dat al in dit voorjaar kunnen’, geeft Wim Schrever van Fietscampagne mee.

Auto-minderen
Een daarbij aansluitende voorwaarde, eveneens opgelegd door het stadsbestuur, is dat Sportkring nv maximaal moet inzetten om gemotoriseerd verkeer in te perken. Sportkring nv zou daarvoor stimulerende acties voor sporters en bezoekers opzetten. Sportkring nv wil ook wegen op de beslissing om de naburige vroegere trambaan in te richten voor fietsers en stappers: die vroegere tramweg degelijk ingericht als autovrije trage weg kan meer mensen, jong en oud, stimuleren in het auto-minderen.