Corona zorgt voor ontdekking van de natuur

Meer en meer gezinnen van Horebeke en Zwalm lid van Natuurpunt

Voor Horebeke alleen zijn 75 gezinnen op een totaal van 779 lid van Natuurpunt.

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met ongeveer 120.000 leden. Het doel is  beschermen van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.

Er zijn ongeveer 500 verschillende natuurgebieden waar vrijwilligers het initiatief nemen voor de aankoop, beheer, onderhoud en openstelling van de natuurgebieden, bijgestaan door professionelen.

En in Corornatijden blijkt de belangrijkheid groot te zijn, gezien de vele wandelpaden soelaas brengen in deze barre tijden.

Maar Natuurpunt is niet alleen het beheren van natuurgebieden, het educatieve luik in samenwerking met scholen, zorgcentra etc. geven de vele betrokkenen grote voldoening. Zo organiseren ze wandelingen, uitstappen, cursussen, excursies, filmavonden, workshops, enzoverder. Zie je paddenoversteek in je gemeente, dan kan die wellicht georganiseerd zijn door Natuurpunt

In Horebeke is vooral het natuurgebied Burreken zeer populair, en dat is niet verwonderlijk. Een prachtig onderhouden — volgens de juiste normen- gebied waar je je wel eens in andere land kan wanen, maar wel degelijk ben je in de Vlaamse Ardennen.

Burreken

Wandeling doorheen het Burreken (8 km) - Effen Weg vzw

Burreken

Voordelen zijn soms ook nadelen, want de vele wandelaars brengen uiteraard zo zijn problemen mee. Overvolle parkings, zonder te spreken van de wildparkeerders, honden die niet aangelijnd zijn en wandelpaden die verlaten worden en kwetsbare gebieden schenden. Wandelpaden die door fietsers worden gebruikt als oefenterrein en meer van dit. De Coronawandelaars zorgen ook voor overrecreatie, waardoor de wandelpaden herschapen worden tot brede modderplaatsen.

Soms durft een boer wel eens een pad afsluiten (maar dat is een fenomeen wat op verschillende plaatsen wordt vastgesteld) om die zonder meer bij land of weide te voegen, zonder dat de gemeentes daar tegen optreden. Ook het Burreken heeft hiermee te maken. Een aanpalende boer vond het nodig de openbare weg (alhoewel niet verhard) af te sluiten en in te palmen, en daardoor de wandelaars een stuk natuur te ontnemen.

Ronny De Clercq is duidelijk “ deze toestand moet worden rechtgezet. Ik heb de zaak aangekaart bij de gemeente Brakel en deze bezint zich over de zaak. Ik maak mij sterk dat er binnenkort een oplossing uit de bus komt”.

 

 

Verder blijft Natuurpunt vragende partij voor extra bos, een aanplant van hagen en houtkanten, een bijenplan en informatie voor de inwoners over de meerwaarde van ecologisch tuinieren.
De gemeentes Brakel en Maarkedal geven in elk geval de richting aan.

Hopelijk volgt Horebeke weldra.