Brakels N-VA gemeenteraadslid Jan Haegeman dient klacht in bij arbeidsinspectie wegens fysieke gemeenteraad

  1. Hoewel de coronacrisis — helaas — blijft woekeren en talloze ondernemers daarom nog steeds gedwongen de deuren moeten sluiten, organiseert Brakel andermaal een fysieke gemeenteraad. Raadslid Jan Haegeman diende daarom klacht bij in bij de arbeidsinspectie.

 

Jan Haegeman (N-VA): “Ik vind het ongehoord dat terwijl kappers, horecazaken en heel veel andere ondernemers hun deuren moeten gesloten houden, wij even doodleuk met de hele gemeenteraad, inclusief ambtenaren en publiek, gaan samenhokken in een slecht verluchte zaal waar je elkaar bovendien amper kan verstaan. Ik mag mijn eigen grootmoeders niet bezoeken, ik ben al maanden niet meer in m’n ouderlijke huis binnen geweest, maar ik mag w él gaan samenzitten met een heleboel mensen die ik verder zie? Dat is toch complete nonsens? Nochtans is enkele maanden geleden reeds aangetoond dat de gemeenteraad perfect digitaal kan worden georganiseerd. We hebben daar vanuit de oppositie al meerdere keren op gewezen. Wij moeten als politici het voorbeeld geven en zelfs strenger durven zijn voor onszelf dan voor anderen. Maar de blauwe meerderheid blijft eenzijdig zijn wil opleggen. De burgemeester is terecht heel streng met het opleggen van coronamaatregelen aan anderen, maar gaat daaraan voorbij voor zijn eigen gemeenteraadsleden.”

 Het N-VA-raadslid bleef niet bij de pakken zitten en diende inmiddels klacht in bij de arbeidsinspectie.

Jan Haegeman: “De premier — annex Brakels gemeenteraadslid — laat niet na te benadrukken dat telewerk nog steeds verplicht is en dat men daarop de nodige controle zal uitoefenen bij de bedrijven. Wel, dat men dan de daad bij het woord voegt. Ik heb daarom inderdaad klacht ingediend bij de arbeidsinspectie zodat zij kunnen nagaan of het inderdaad noodzakelijk is dat men fysiek bijeenkomt. Net zoals zij dat onderzoeken voor andere bedrijven. Tenzij het schepencollege natuurlijk goede argumenten kan aanbrengen waarom wij tóch fysiek moeten samenkomen. Toen daar vorige keer naar gevraagd werd, luidde het antwoord eenvoudig: ‘omdat de meerderheid dat zo beslist…’. Ik vraag me af of zo’n uitleg ook in andere bedrijven volstaat als de arbeidsinspectie er over de vloer komt om de coronamaatregelen te controleren…”

De volgende Brakelse gemeenteraad is gepland op 25 januari. De vergadering vindt — vooralsnog — plaats in de polyvalente zaal onder de sporthal De Rijdt.

Reactie burgemeester Stefaan Devleeschouwer: “Het lokaal bestuur beslist autonoom over de wijze van vergaderen. Het is een lokale afweging die moet worden gemaakt.”   Brakel is geen alleenstaand geval wat betreft vergaderingen. In Merelbeke en Destelbergen had recent een raadszitting plaats in het gemeentehuis.

Digitaal wordt aangeraden maar is geen verplichting lezen we!!!!