Infrabel wil overwegen sluiten. Groen vraagt inspraak


Geraardsbergen. Momenteel voert Infrabel gesprekken met de gemeenten om na te gaan welke spoorwegoverwegen kunnen gesloten worden op o.a. het grondgebied van Geraardsbergen. Groen Geraardsbergen heeft aan het lokaal bestuur gevraagd naar een stand van zaken. De stad bevestigde dat reeds in 2019 een kennismakingsoverleg doorging waar het onderwerp van de overwegen aan bod kwam.

Infrabel overweegt deze maatregel tot sluiting in functie van veiligheid, doorstroming en onderhoud.  Momenteel is er nog geen beslissing genomen. Dit zal pas gebeuren na het opstarten van een mobiliteitsstudie die dit jaar zal gebeuren. Groen Geraardsbergen vindt het positief dat de stad aandringt dat dit grondig gebeurt. Er gaat ook aandacht naar een onderzoek naar de impact van mogelijke alternatieven, zoals afschaffen of aanleg van een tunnel of kunstwerk.

Tevens  moeten ook alternatieven voor zowel gemotoriseerd verkeer als trage weggebruikers onderzocht worden en in kaart gebracht worden.   Groen dringt aan op een zo ruim mogelijk participatie waar naast de dorpsraden, ook landbouwers, politie en de fietsersbond betrokken worden. Het moet duidelijk zijn dat er pas beslissingen kunnen genomen worden als de gevolgen, vooral voor de buurtbewoners, ernstig ge ëvalueerd worden.