Po ëzie verbindt mensen en is meer dan ooit BROODnodig!

Naar aanleiding van de Po ëzieweek 2021 organiseert het Po ëtisch Collectief Herzele, de nieuwe naam voor de po ëziewerkgroep in Herzele, haar jaarlijkse po ëziewedstrijd. De po ëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige dichtfestijn van de Lage Landen. Telkens levert één centraal thema de inspiratie, en in 2021 is dat “samen”.

De jury van het Collectief kwam reeds (virtueel) samen en nomineerde 19 gedichten. Omdat ze de wedstrijd dit jaar niet op gewone wijze onder de aandacht kunnen brengen, ontstond er een creatieve oplossing. Schepen van Cultuur, Heidi Knop gaf ons een woordje uitleg.

“In deze Corona-tijden is niets zeker maar brood is er  (gelukkig nog)  altijd.  In de cultuursector is het stil maar  vanbinnen wel bruisend met zin om nog cultuur te kunnen brengen waar mogelijk.  Want ook cultuur is  brood-nodig!

“Daarom vroegen we de medewerking van alle Herzeelse bakkers om  cultuur en meer bepaald po ëzie te verspreiden onder de mensen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken  en dit met  een broodzakken-sticker-actie.    Alle bakkers en broodverkopers in Herzele waren enthousiast om hieraan deel te nemen.”, vervolledigt Patricia De Corte, voorzitster van het Po ëtisch Collectief Herzele.

 Tijdens de week van 18 tot 25 januari zal elke broodzak voorzien zijn van een genomineerd gedicht. De winnaars zijn echter nog niet met naam bekend. Ze zullen nog met hun pseudoniemen op de zakken vermeld staan. Voor de prijsuitreiking blijven we nog even in spanning tot op gedichtendag: 28 januari! Dan zal de prijsuitreiking virtueel plaatsvinden op het YouTube kanaal van het gemeentebestuur Herzele en worden de echte winnaars bekend gemaakt!

 We kijken ernaar uit om dit met jullie te delen want Po ëzie verbindt mensen en is meer dan ooit BROODnodig!

Meer info en gedichten op https://www.herzele.be/poezie-is-broodnodig