FAIRTRADE-werking van Zottegem schenkt wijn, fruitsap en chocolade

Binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van stad Zottegem bestaat een FairTrade-Trekkersgroep. De werking hiervan heeft vooral tot doel, te ijveren voor een eerlijke handel met het Zuiden en de FairTrade-gedachte uit te dragen en te promoten.

FairTrade zorgt voor een eerlijk loon voor de producent in de derde wereld. Tussenhandelaars worden beperkt waardoor de winst vooral naar de plaatselijke producent gaat. Hiertoe krijgt deze werking – binnen de GROS – een jaarlijks werkingsbudget toegewezen, het welke na overleg in de Trekkersgroep besteedt wordt om activiteiten en initiatieven uit te werken binnen de gestelde context van de FairTrade- doelstellingen.

In deze aanhoudende Corona crisis ging de aandacht van de Trekkersgroep dan ook speciaal uit naar de woonzorgcentra en de scholen in de stad.

Niet alleen voor ziekenhuizen maar evenzeer voor de bewoners en het zorg- en ander personeel van de woonzorgcentra en de leerkrachten en personeel (in de ruimste zin van het woord) in de scholen, betekent deze aanslepende en moeilijke periode zowel een fysieke als mentale zware belasting.

Vandaar dat met de ter beschikking gestelde middelen werd gezorgd voor een ondersteunend extraatje in deze moeilijke periode.

In het vooruitzicht van de komende Kerst- en Nieuwjaarsperiode, werd aan de WZC wijn en fruitsap geschonken. Voor alle leerkrachten en medewerkers in “alle” kleuter,- basis,- en middelbare scholen in Zottegem werden chocolaatjes geschonken voor in het verpozingslokaal.

Deze FaitTrade- producten werden aangeschaft in de Oxfam Wereldwinkel in de Hoogstraat 28 in Zottegem. Oxfam.zott@gmail.comhttps://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/zottegem
Facebook: Oxfam Wereldwinkel Zottegem.