NMBS toekomst Lijn 82 (Aalst-Burst): antwoord uit Kamercommissie Mobiliteit

Minister Gilkinet beloofde en bevestigde in de Federale Commissie Mobiliteit van 20 januari — in antwoord op een uitgebreide vraag van Volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang, Pieter De Spiegeleer, dat de toekomst van Lijn 82, Aalst-Burst verzekerd blijft.

Dit antwoord kaderde in een algemene(re) toekomstvisie aangaande regionale lijnen.

Inzake de recente wijziging van de nieuwe — “onhandige” dienstregeling benadrukte de minister dat deze momenteel reeds wordt herbekeken door de NMBS.

Een concrete belofte inzake wijziging/rechtzetting kon helaas niet gegeven worden.

De minister gaf wel als reden mee dat de wijziging een gevolg was van een andere wijziging (sic) en namelijk deze in de verbinding Kortrijk-Brussel, welke Lijn 82 in Burst kruist.

“Pieter De Spiegeleer volgt dit verder op maar stelt vast dat regionale dienstverlening alweer van ondergeschikt belang is, tegenover deze van- en naar Brussel én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.