Onderzoek Schild & Vrienden/Dries Van Langenhove – vraag tot opheffing parlementaire onschendbaarheid

Op 06/09/2018 vorderde het Parket Oost-Vlaanderen een gerechtelijk onderzoek lastens dhr. Dries Van Langenhove en onbekenden wegens onder meer inbreuken op de racismewetgeving, de negationismewetgeving en de wapenwetgeving.

Aanleiding voor de start van dit onderzoek was de Pano-reportage over de organisatie Schild en Vrienden, uitgezonden door VRT op 05/09/2018.

Op 25/11/2020 werd het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter afgesloten en meegedeeld aan het parket voor eindvordering.

Deze eindvordering werd inmiddels gefinaliseerd. Het parket wenst lastens dhr. Dries Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vorderen voor diverse inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving.

Ook lastens een aantal vermeende kernleden van Schild en Vrienden zal de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd worden, voor diverse inbreuken op de racismewetgeving alsook voor inbreuken op de negationismewetgeving.

Voorafgaand aan de procedure regeling rechtspleging voor de Raadkamer te Gent, dient het dossier echter nog te worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die zich zal moeten buigen over de vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van dhr. Van Langenhove.  Het verzoek hiertoe werd dd. 14/01/2021 door de Procureur-Generaal te Gent overgemaakt aan de Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.