plaats van verdwenen Vinkemolen

Eeuwenoude Vinkemolen werd in 1983 verwoest door hevige herfststorm

Van 1566 tot 1983 pronkstuk van Oosterzele

Vinkenmolen op de de Franskouter Zwalm

Op 15 juni 1969 feestte Oosterzele voor de eerste maal rond de Vinkemolen. De feesten stonden in het teken van de inwijding van de gerestaureerde Vinkemolen. De houten korenwindmolen, gebouwd in 1566, was in de jaren 1960 in verval geraakt. Tot 1956 maalde de Vinkemolen. De toenmalige gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester Lucien Van Hecke, besloot om de Vinkemolen te restaureren.

Het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1966 verleende machtiging om de Vinkemolen te herstellen. Zonder het restauratiewerk was de Vinkemolen toen een gedoemde, vergeten molen geweest. Om de Vinkemolen volledig in zijn eer en glorie te herstellen, werd jarenlang in Oosterzele een groots feestprogramma uitgewerkt. Het Vinkemolen-feestcomit é ging met dit initiatief door tot 1988.
In 1969 werd de molen opnieuw in werking gesteld. De herstellingswerken bedroegen ongeveer 600.000 BEF. De firma Marcel Braet uit Brugge restaureerde de molen vakkundig. Het programma van de eerste feesten in 1969 startte met het bal van de burgemeester, in een reuzentent opgetrokken vlakbij de Vinkemolen, Geraardsbergsesteenweg. Het orkest Oberbayern Kapelle met zanger Arseen Sabo bezorgde de 1.450 feestvierders een onvergetelijke nacht. Op zondag 16 juni 1969 had in het gemeentehuis een academische zitting plaats en werd een nieuwe gemeentevlag gewijd door deken Reynaert. Na de zitting ging het stoetsgewijs naar de Oosterzeelse parel met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De bezoekers van de Vinkemolen konden prachtige prijzen winnen. Burgemeester Lucien Van Hecke deed de eerste ‘makraanworp’. Daarna werden om het uur ‘makranen’ (makaron koekjes) door de kijkgaten van de Vinkemolen gegooid. De gelukkigen mochten een waardevolle prijs in ontvangst nemen. De voornaamste prijzen waren reproducties van 12 molens uit
Oost-Vlaanderen, getekend door de gerenommeerde Wetterse kunstenaar Herman Verbaere en een schilderij van de gerestaureerde Vinkemolen. In de molen stond een zak met meel, die vooraf nauwkeurig werd gewogen. Elke bezoeker kreeg een toegangskaart en daarop moest men het geschatte gewicht invullen. Diegene die het juiste gewicht schatte of het gewicht het dichtst benaderde, viel eveneens in de prijzen. In de feesttent zorgde het orkest Rocca Donna voor een stemmig avondfeest. Het hoogtepunt van de feesten werd ongeveer bereikt om 22 u toen de Vinkemolen in het kunstlicht werd gestoken. Vanaf de tweede editie werden de feesten in mei georganiseerd.
De hoogtepunten van de jarenlange Molenfeesten: bal van de burgemeester, makraanworpen, muziektornooien, Jean Monney, orkest Prudent Van Hijfte, Salim Seghers, Ivan Heylen, kindershow met nonkel Bob, Rosita en club 68, Studio Cobra, Jo Lemaire, Flouse, Will Tura, The Red Ricky’s, Raymond van het Groenewoud, de Gibbsie Discotheek Sounds, Willy Sommers, John Massis Special, Rockfestival met Won-Ton-Ton en Bea Van der Maat.
Storm 1983
Eeuwenlang was de Vinkemolen (gebouwd in 1566 door Philippe de Rodoan) het pronkstuk van Oosterzele. In de nacht van 27 november 1983 werd de molen verwoest door een hevige herfststorm. Hij was een herkenningspunt, een baken in het landschap en de Oosterzelenaars voelden zich als het ware verbonden met deze getuige van vakmanschap en menselijke inventiviteit. Jaren verstreken, er kwamen tussen de eigenaar en de gemeente maar geen concrete plannen voor de heropbouw van de Vinkemolen. Jarenlang bleef men maar dralen. Jammer, een waardevol stuk erfgoed verdween in Oosterzele. Een vzw in Sint-Denijs-Boekel had wel de ambitie om de Oosterzeelse Vinkemolen zijn eer en glorie terug te geven. Op de Franskouter werd de Vinkemolen heropgebouwd, exact op de plaats waar na Oorlog II in 1946 de Franskoutermolen uit de 16 de eeuw werd gesloopt. Op zaterdag 13 september 2003 kreeg de Vinkemolen in Sint-Denijs-Boekel een nieuw leven. De Vinkemolen, ooit de trots van Oosterzele, is nu te bekijken in de Wijlegemstraat in Sint-Denijs-Boekel.    Tekst Marcel Van de Vijver, foto’s Danny De Lobelle.