Vrijwilligers gezocht voor paddenoverzet in Brakel

De gemeente Brakel zoekt nog helpende handen voor de paddenoverzetplaatsen ter
hoogte van Rovorst, Vissegem, Leberg en Dompels.
Wil je de amfibie ën helpen om hun voortplantingsplaats veilig te bereiken?
Dan ben je meer dan welkom!
Neem hiervoor contact op via het contactformulier
www.brakel.be/meehelpen-bij-de-paddenoverzet/
Wat houden de werkzaamheden in?
Op de overzetplaatsen staan er schermen met emmers en worden de amfibie ën elke dag
uit de emmers gehaald en overgezet. Elk jaar tellen en noteren we het aantal dieren die
werden overgezet.
De periode en tijden:
– tussen half-februari en begin-april als de weersomstandigheden gunstig zijn. De dieren
trekken enkel bij regenachtig/vochtig weer en een temperatuur van min. 7 graden ‘s
avonds. Als de trek begint, worden de vrijwilligers verwittigd. Op alle locaties moeten de
emmers gecontroleerd worden.
– één vaste dag, of meerdere indien gewenst, per week (enkel als er trek is). Er kan
eventueel afgewisseld worden met een andere vrijwilliger.
Ter ondersteuning:
– word je op de hoogte gehouden van de actie via mail. Je kunt ook steeds met vragen
bij de andere overzetters terecht
– De gemeente zorgt ervoor dat de schermen en emmers geplaatst worden….