Gemeente Horebeke heeft CO2-melders aangekocht

De gemeente Horebeke heeft 10 CO2-melders aangekocht en die ter beschikking gesteld van kleuter- en basisschool 2geltje, alsook in de kleuter- en kinderopvang van Horebeke.

Schepen Guy Glorieux: ” Verse lucht binnenskamers is altijd belangrijk in de strijd tegen de verspreiding van virussen, zoals o.a. het coronavirus.

We kunnen dat doen door te ventileren en te verluchten. Dergelijke CO2-meters geven aan wanneer de lucht niet goed genoeg meer is en er dus een raam of deur opgengezet moet worden. Zo’n meter blijft ook belangrijk na de coronapandemie.

In een  ruimte met hoge bezetting  (zoals een kinderopvang of klaslokaal), is CO2  in de  binnenlucht een goede indicator voor de luchtverversing. CO2  kan je gemakkelijk meten met een CO2-meter. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe slechter de luchtverversing.  Hou je de CO2-concentratie onder de 900 ppm, dan heb je goede luchtverversing en is de kans kleiner dat  virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.

Op het gebied van verluchten is de school van Horebeke goed bezig. Toch willen we hen nog meer ondersteunen om besmettingen bij de kleuters en de lagere school te helpen voorkomen. Zo’n meter in de klas is ook leerrijk voor de leerlingen. Het zal voor hen een stimulans zijn om het nut in te zien van ventilatie. Zo kunnen ze het voorbeeld van op school meenemen naar huis. De 10 meters hebben ongeveer 1.400 euro gekost.”