Provinciale toelage van vijfduizend euro voor opmaken “Tragewegenkaart” Lierde.

Welke hopelijk de aanzet zal zijn tot de verdere uitvoering van het jaren geleden goedgekeurd tragewegenplan in de gemeente.

De verdere uitbouw van het “Tragewegennetwerk” is één van de speerpunten van het Oost-Vlaamse bestuursakkoord. In het meerjarenplan van de provincie werden hiervoor aanzienlijk meer middelen uitgetrokken. De provincie werkt voor de uitvoering van haar tragewegenbeleid nauw samen met de Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw.

Door de Coronamaatregelen ontdekten mensen het afgelopen jaar meer dan ooit het plezier van wandelen en fietsen langs trage wegen. Trage wegen is de gangbare term voor het uitgebreide netwerk van smalle, autoloze, al dan niet verharde en vaak eeuwenoude paden, slingerend door de velden of geprangd tussen woonpercelen. Ze vormen vaak het snelste, veiligste en dikwijls ook mooiste traject om je binnen de gemeente te voet of met de fiets te verplaatsen.

“𝐷𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑒 𝑤𝑖𝑙 𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑚𝑜𝑒𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑚 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑤𝑒𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡𝑤𝑒𝑟𝑘, 𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑒𝑡 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑡𝑠. 𝐷i𝑡 𝑖𝑠 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑤𝑜𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑧𝑜𝑛𝑑, ℎ𝑒𝑡 𝑖𝑠 𝑜𝑜𝑘 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑒𝑟𝑠𝑙𝑒𝑒𝑓𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛𝑡𝑒.” zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Bijna alle Oost-Vlaamse gemeenten beschikken ondertussen over een tragewegenplan, dat alle trage wegen in kaart brengt en een visie en plan van aanpak voor de toekomst bevat.

Ook in Lierde keurde de gemeenteraad al enkele jaren geleden zulk plan goed doch spijtig genoeg gebeurde er al die tijd weinig of niets om dit uit te voeren. Hopelijk komt er met het opmaken van deze kaart schot in de zaak en worden er, zoals in het plan voorzien, wegen heropend en/of heropgewaardeerd.

De opmaak en de uitgave van de tragewegenkaart van het grondgebied Lierde zal ervoor zorgen dat nog meer inwoners de trage wegen in de gemeente leren kennen én ook gebruiken.

Het Regionaal Landschap zorgt voor begeleiding op maat op zowel inhoudelijk, juridisch, administratief, technisch, communicatief en organisatorisch vlak.

Lees ook:

https://www.nuus.be/2018/10/31/dag-van-de-trage-weg-in-lierde/

https://www.nuus.be/2019/10/20/trage-wegenwandeling-van-csc-lierde-vzw/

https://www.nuus.be/2020/10/17/wandelclub-csc-lierde-v-z-w-organiseert-een-bewegwijzerde-trage-wegen-wandeling/

Tragewegen wandeling CSC Lierde 2019