Zorgt de Molenbeek andermaal voor onheil?


Goeferdinge. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staat de Molenbeek weer op een alarmpeil. De beruchte beek zorgde in 2011 en 2016 nog voor heel wat waterellende. Om deze kommer en kwel tegen te gaan, werd er door de Vlaamse regering verschillende wachtbekkens aangelegd. Toch blijven verschillende inwoners van Goeferdinge erg ongerust. Zo ligt de verkaveling Goeferdingeplein-Taalmeers in overstromingsgevoelig gebied.

De Molenbeek staat op het punt over te lopen aan het spaarbekken, opwaarts van de Meerslos. Dit is een oud zeer. In Goeferdinge steeg het water van de Molenbeek 10 jaar geleden zienderogen. Toenmalig burgemeester Freddy De Chou (SP.A) besliste toen om de Meerslos, gelegen langs de Molenbeek, te sluiten voor alle verkeer. Door de aanhoudende regen kon het peil alarmerende hoogten bereiken.

Wachtbekkens
Stroomopwaarts veroorzaakte de kolkende Molenbeek een grote watermassa aan de Watermolenstraat. In 2011 was het opvangbekken te Smeerebbe-Vloerzegem nog niet helemaal operationeel, maar er kon wel al wat water worden gebufferd.

In 2012 opende toenmalig Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) twee wachtbekkens in het valleigebied van de Molenbeek in Geraardsbergen en Lierde. Ter hoogte van de Vuilstraat in Geraardsbergen kwam er een wachtbekken dat 300.000 m ² water kan opvangen. Het tweede wachtbekken gecontroleerd overstromingsgebied Ophasseltbeek kwam aan de N42, op de grens tussen Geraardsbergen en Lierde. Het is goed voor 65.000 m ² water. Een derde wachtbekken — goed voor 105.000 m ² – moest het teveel aan water van de Moenebroekbeek bergen. Ook de Nuchten in Idegem vormen een wachtbekken.

In 2016 kregen we hetzelfde verhaal. De hulpdiensten kregen een honderdtal oproepen voor wateroverlast. Er stonden toen verschillende straten blank. Meerdere huizen liepen toen onder. De vallei van de Molenbeek blijft erg overstromingsgevoelig gebied.

Verkaveling
Door de hevige regenval van de afgelopen weken staat het waterpeil van de Molenbeek weer erg hoog. De bewoners van de Duytsenkouter te Overboelare en het Goeferdingeplein, de Schoolstraat en de Taalmeers te Goeferdinge zijn er niet gerust in.

In november 2018 werd op de gemeenteraad van Geraardsbergen de wegenis van de verkaveling Goeferdingeplein-Taalmeers voor 19 bouwloten goedgekeurd. Deze verkaveling is gelegen naast een natuurgebied aan de Molenbeekvallei, gekend voor een negatieve watertoets. Bij de aanvraag van de verkaveling zat geen milieueffectenrapport (MER) terwijl de woonwijk toch in overstromings- en naast een natuurgebied ligt (zie onderstaande kaarten).


Geopunt

Julien Borremans

https://www.nuus.be/2019/08/24/opnieuw-plannen-voor-nieuwe-woonwijk-op-de-overstromingsgevoelige-duytsenkouter/