Opnieuw plannen voor nieuwe woonwijk op de overstromingsgevoelige Duytsenkouter.

‘Dit project staat haaks op de nieuwe visie over de bescherming van open ruimte.’


De Duytsenkouter (foto Google Earth), de nieuwe woonwijk


Geraardsbergen/Overboelare. Imwo Invest heeft plannen klaar voor een woonwijk met 49 wooneenheden op de Duytsenkouter, gelegen tussen de Duitsenbroekstraat en de Leliestraat. In 2014 werden ook plannen gesmeed om op dit overstromingsgevoelig gebied een woonwijk te bouwen, maar de goedkeuring voor de verkaveling werd op de gemeenteraad van maart 2015 gekelderd. Tot ontzetting van Guido De Padt (Open Vld) stemde o.a. Karel De Moyer (voormalig Open Vld-gemeenteraadslid) tegen het bouwproject. De plannen verdwenen in de diepvries, maar worden nu weer bovengehaald.

Overstromingsgevoelig en natuurgebied
‘In Overboelare heeft het gebied rond de Molendreef steeds te kampen gehad met overstromingen. De aanleg van wachtbekkens heeft soelaas gebracht, maar met de plannen om het perceel weer vol te bouwen, verwachten we weer heel wat problemen’, reageert een plaatselijke bewoonster. ‘Tijdens de overstromingen van 2010 en 2011 liepen heel wat woningen onder water. Omwille van het feit dat de Duytsenkouter overstromingsgevoelig is, besliste de provincie om dit perceel te ‘sandwichen’ tussen twee natuurgebieden, maar het ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de herbestemming van woonuitbreidings- naar natuurgebied staat beschreven, werd opgeschort.’

In een mum van tijd verzamelde een plaatselijk actiecomit é 800 handtekeningen en diende 96 bezwaarschriften tegen de plannen in. Het stadsbestuur dacht dat de zaak beklonken was, maar op de gemeenteraad van maart 2015 stemden Karel De Moyer en Robin Schryers (gewezen Open Vld-gemeenteraadsleden) samen met de oppositie de plannen weg.

Overstroming van de Dender en de Molenbeek in 2010

Nieuwe plannen
Imwo Invest heeft weer plannen klaar voor een verkavelingsaanvraag voor de Duytsenkouter. Op 20 augustus werden de omwonenden uitgenodigd voor een infomarkt, waar de ontwerpen werden voorgesteld. De bewoonster: ‘Het openbaar onderzoek is nog niet gestart. Het project wordt op 2 september aan de Gecoro voorgesteld. Zodra het openbaar onderzoek begint, gaan wij natuurlijk bezwaren indienen.’

Net als de vorige keer beweren de projectontwikkelaars dat er geen overstromingsgevaar is. Er worden namelijk infiltratievoorzieningen voorzien, zowel centraal als per kavel. Maar volgens een aantal buurtbewoners gaat het om heel natte, drassige grond. ‘De kans op overstromingen blijft re ëel.’

Er zijn 49 wooneenheden gepland, waarvan er 16 in 2 centrale geschakelde duo woningen worden ondergebracht. Onder één van deze woonblokken zou een ondergrondse parking worden aangelegd. ‘Hoe ze dat droog gaan houden, is voor ons een raadsel.’

Tegen de nieuwe visie op stadsontwikkeling
Het perceel op de Duytsenkouter grenst ook aan biologisch waardevol gebied. De persoon stipt ook aan dat de actuele beleidsvisie ook klaar en duidelijk onderstreept om geen woonuitbreidingsgebieden meer aan te snijden. De plaatselijke bewoonster verwijst daarvoor o.a. naar de Visie Hoger Bouwen van de stad Geraardsbergen (BUUR-studie) en de SWECO-studie ter voorbereiding van het nieuwe PRUP Afbakening van de provincie.

Julien Borremans