Van Vlierberge anno 1900

Gezusters Van Vlieberge brachten Oosterzele in beeld

Uitgever van prentkaarten begin 1900

De gezusters Van Vlieberge begonnen begin 1900 met het uitgeven van zichtkaarten van Oosterzele en omliggende gemeenten. Maar wie waren de zusters Van Vlieberge? Op veel prentkaarten prijkt steevast ‘Uitg. Van Vlieberge, Zusters, Oosterzeele’. Ze waren de dochters van Gustaaf Adolf Van Vlieberge, die gehuwd was met Maria – Elisa Verbrugghen. Gustaaf Van Vlieberge was hoofdonderwijzer in Mater. Hij werd geboren in Merelbeke op 27 augustus 1841 en overleed op 27 februari 1922 (op bidprentje staat foutief 26 februari 1922) in Oosterzele. Het familiegraf Van Vlieberge — Verbruggen (beide namen zonder h) bevindt zich op het kerkhof van Oosterzele, een plakkaat kondigt binnenkort de verwijdering aan. We brengen graag een postuum eerbetoon aan de zusters Van Vlieberge die de gemeente Oosterzele letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Uit bidprentjes blijkt dat het echtpaar Van Vlieberghe — Verbrugghen minstens drie dochters had. Dankzij het speurwerk van Guido De Munter (ex — Oosterzelenaar) konden we drie bidprentjes van Van Vlieberge inkijken. Andrea Kornelia Van Vlieberge werd geboren op 30 oktober 1878, haar zus Martha Cornelia op 6 november 1881. Ze werden geboren in   Mater, waar hun vader les gaf. Na hun verhuis van Mater naar Oosterzele zijn ze voorgoed gepokt en gemazeld in Oosterzele. De gezusters hadden interesse in fotografie en begonnen zowaar prentkaarten uit te geven. De kans is groot dat ze een winkel (bazarke) hadden waar ze onder andere hun prentkaarten verkochten. Het uitgeven van postkaarten werd een lucratief handeltje. De prentkaarten begonnen begin 20 ste eeuw aan een enorme opmars. Er worden veel prentkaarten verstuurd naar familieleden, kennissen,…voor een groet, een wens of om ook te laten zien hoe mooi hun gemeente wel is. De zussen had een neus voor fotografie. Ze ‘kiekten’ vakkundig de zichten van het Dorp, het Klooster, de Kapellenberg (nu deel van Geraardsbergsesteenweg), de gemeenteschool, de Vinkemolen en molenhuis, Keiberg en Smissenbroek. Hun kaarten herinneren aan het Oosterzele van ruim een eeuw geleden. De zussen maakten als het ware een ‘kijkboek’ van Oosterzele. De zussen Van Vlieberge zagen het waarschijnlijk niet graag gebeuren, fotografen van D. Hendrix (Antwerpen), Edit. C. Van Cortenbergh fils (Bruxelles), Achiel Baele — Everaert (Gent) en ook edit. Latoir (Scheldewindeke) begonnen postkaarten uit te geven van Oosterzele en andere gemeenten. Bewijst hoe groot de belangstelling was voor prentkaarten.

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/22/17/54/old-camera-2878634__340.png

Technische fotocamera (1900)

Vrouwelijke fotografen, zoals de zussen Van Vlieberge, het was niet vanzelfsprekend in het begin van de 20 ste eeuw. Waarschijnlijk zal vader (hoofdonderwijzer) Gustaaf daar een rol in gespeeld hebben. Zijn invloed moet groot geweest zijn. Oog hebben voor het esthetische en erfgoed. We vinden een paar verwijzingen naar hun priv éleven in de bidprentjes. Andrea was heel gelovig, aangenaam in de omgang, goedhartig,..staat er te lezen. Zij had een heel wankele gezondheid, ze stierf na een langdurige ziekte in

Oosterzele op 16 april 1908, amper 30 jaar. Martha was , we citeren: ‘…goed en zoethartig, eerbaar van voorkomen, zedig van handel’. Zoals haar zus Andrea had ze een zwakke gezondheid. Ze stierf op 24 augustus 1925 in Oosterzele. Ze werd 44 jaar. Ze verwijst net als haar zus Andrea naar haar zusters en ouders voor al de tedere zorgen. Er moet dus nog een dochter geweest zijn. Beide zussen waren heel gelovig, ze waren lid van de Congregatie van O.L.Vrouw en van de H. Kruisweg. Hadden ze relaties? We denken van niet, de juffrouwen Van Vlieberge bleven ongehuwd. Op de bidprentjes staat godvruchtig aandenken van juffrouw Andrea en bid voor de ziel van mejuffer Martha. Als je de foto van Martha bekijkt, zie je een knappe jonge vrouw, het charisma druipt ervan af. Zeg maar ‘star quality’. Rond 1900 droegen de (jonge) dames lange rokken, gedragen met hooggesloten blouses, opgestoken haar, en elke fatsoenlijke vrouw droeg een korset. Het ging er begin 20 ste eeuw allemaal heel beschaafd en netjes aan toe. We gaan er van uit dat de prentkaarten van Uitg. Van Vlieberge, Zusters, Oosterzeele gedrukt werden door de bekende drukkerij Lourdault Oosterzele, die ook hun bidprentjes drukte. Uit uittreksels geboorteakte en stamboomonderzoek blijkt dat het wel degelijk gaat over Gustavus-Adolphus Van Vlierberghe (op bidprentje staat Gustaaf Adolf Van Vlieberge en Maria-Elisa Verbrugghen (op bidprentje: Marie Elisa Verbrugghen). Ze huwden in Oosterzele op 15 september 1871.

We willen eigenlijk nog dieper spitten, we zouden er graag nog achter komen wie die andere dochter was en waar het ‘bazarke’ van de zussen Van Vlieberge gelegen was.   Alle info is welkom bij Marcel Van de Vijver, marcel.van.de.vijver@telenet.be en Danny De Lobelle, rooi.61@skynet.be.         Reporter 17

 

X