Onveilige toestand voor voetgangers in de Lepelstraat in Elst

 De   afbraak van   de voormalige boerderij Mincke zorgt op dit ogenblik voor een bouwwerf op het voetpad in de Lepelstraat in Elst.   Zoals een geroutineerde wandelaar als Robert D’haeyer, terecht opmerkte cre ëert dit een gevaarlijke situatie voor de voetgangers.

Robert D’haeyer:”  Ze zijn daar een beetje de zot aan het houden met de voetgangers (en er zijn al zo weinig voetpaden in Elst)

Eerst lag het voetpad daar vol met puin (vergeten op te kuisen), dan stonden er paletten met stenen  van de afbraak.

Nu hebben ze een smalle doorgang voor de voetgangers   gemaakt met tralie. Als je van Michelbeke komt en je neemt die doorgang, dan loop je op het einde vast en kan je terugkeren.  Samengevat: de voetgangers kunnen op straat lopen. Als ze overreden worden is het hun fout.”

Schepen voor openbare werken Sabine Hoeckman ging zich vergewissen van deze gevaarlijke toestand en gaat een oplossing zoeken.

 

X