Sterzingen opbrengst Cantacansa

Het zangkoor Cantacansa schenkt om en bij de vijfhonderd euro aan het OCMW van Lierde.

Dirigent Jo De Taeye trok er tijdens de nieuwjaarperiode met zijn gezinsbubbel zingend op uit.

Het traditionele “Sterzingen” van zangkoor Cantacansa kon dit jaar wegens de coronamaatregelen spijtig genoeg niet plaatsvinden.

Dirigent Jo De Taeye bedacht echter een alternatief en trok er met zijn gezinsbubbel op uit om bij de koorleden aan de deur te gaan zingen.

Zo kregen de koorleden ditmaal zelf de gelegenheid om hun duit in het zakje te doen.

De gezinsbubbel verzamelde op deze manier niet minder dan 526,62 euro dewelke ze namens Cantacansa aan OCMW Lierde schenken.

Voor Lierde schepen“De sociale dienst zal dit bedrag gebruiken om voor de minderbedeelde uit onze gemeente bij de plaatselijke handelaars voedselbonnen te kopen. Namens hen, die we op deze manier kunnen helpen, wil ik dan ook Jo en Cantacansa hartelijk bedanken ” zegt schepen van sociale zaken en voorzitter van het bijzonder comit é voor de sociale dienst, Antoine Van de Maele.

 

Sterzingen opbrengst Cantacansa
Schepen van sociale zaken en voorzitter van het bijzonder comit é voor de sociale dienst Antoine Van de Maele ontvangt van dirigent Cantacansa   Jo De Taeye het bedrag van 526,62 euro.