©RV - Geschenkbon Ninove

Ninoofse steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers missen hun doel volgens N-Va Ninove

Door de verplichte sluiting van horeca en handelszaken zijn zelfstandigen en ondernemers heel zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie. Vooral voor kleine en startende handelaars zijn het zeer moeilijke en zware tijden.

Het Ninoofse stadsbestuur wou de horeca en handelaars terecht steunen via een waardebon van € 25,00 per gezin.

N-VA gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) kreeg inzage in het volledige dossier. “Uit een grondig nazicht van die cijfers blijkt dat de hoeraberichten vanuit meerderheid ernstig moeten genuanceerd worden:

Bij 45% van de handelaars werd geen enkele bon ingediend;

Bij 10% van de handelaars werd bijna € 200.000 van het gebruikte budget van € 310.000 omgeruild;

3% van de handelszaken kreeg in totaal meer dan € 100.000 of 33% van het totale budget;

De helft van de bonnen werd geruild in handelszaken die nooit moesten sluiten zoals apothekers, voedingswinkels en supermarkten.”

©NV-A Ninove – Grafiek – Gemiste kans voor kleine handelszaken

Karolien De Roose: “Tijdens de bespreking in de gemeenteraad heb ik opgeroepen veel gerichter en verfijnder te werk te gaan. De cijfers die ik na veel aandringen heb gekregen geven mij uiteindelijk gelijk. Een beperkt aantal handelaars en ondernemers die nooit moesten sluiten hebben de overgrote meerderheid van de steun gekregen. De horeca en kleinere handelszaken die heel zwaar lijden door de verplichte sluitingen kregen maar een peulschil van de totale steun hetgeen echt een gemiste kans is”.

Een andere steunmaatregel is de niet inning van de Ninoofse heffing voor bedrijven in 2020 en het doorschuiven naar 2021. Dit jaar zal men dus zowel de heffing van 2020 als die van 2021 moeten betalen. Volgens Steven Vanden Berghe (N-VA bestuurslid) mist ook deze maatregel totaal zijn doel. “Onze plaatselijke handelaars bij wie het water nu al aan de lippen staat zullen dit jaar tweemaal de belasting moeten betalen. Ook hier heeft men nagelaten om de focus te leggen op de kleinere handelaars, horeca en contactberoepen. In plaats van een algemeen uitstel had men beter de heffing voor de kleine handelszaken kwijtgescholden en grote ondernemingen die niet lijden onder de crisis geen gratis betalingsuitstel van één jaar gegeven. Voor grote ondernemingen zoals Delhaize, Carrefour en La Lorraine is dit een cadeau dat ze niet nodig hebben terwijl een kwijtschelding voor de kleine plaatselijke handelaars wel een wezenlijk verschil zou maken”.