Roborst

Scholen bezochten rusthuizen (Roborst en Opbrakel)

Op vrijdagvoormiddag 12 februari trotseren alle kinderen en   leerkrachten van De Vrije Basisschool, afdeling De Baobab de kou om — buiten- een bezoek te brengen aan de bewoners van het woonzorgcentrum Huize Roborst.

De bewoners zullen er verrast worden met een originele attentie dat gecre ëerd werd door alle kinderen van de school.      Met deze attentie hopen we voor elke bewoner er een ‘kei-tof’ jaar van te maken!

De glimlach op het gezicht van de bewoners zal niet alleen de bewoners maar ook de kinderen en leerkrachten heel veel deugd doen!

Als muzische school heeft onze Baobab al een mooie traditie van kerstbezoeken aan Huize Roborst achter de rug. Echter,  Covid  19 stak daar het voorbije jaar een stokje voor. Aangezien een bezoek vorig jaar onmogelijk was hebben we deze keer gezocht naar een ander coronaproof hartverwarmend alternatief.    Op die manier kan een koude dag best ook een stukje warmte brengen in de harten van jong en oud!

De voormiddag zal afgerond worden met een dans voor alle bewoners.    Het belooft een sterk staaltje te worden van ‘verbinding over verschillende generaties heen’, ook in coronatijden!

 

Carnavalsbezoek aan rusthuis RVT door Het Groene Lilare Opbrakel

Het 4, 5 en 6 de leerjaar bezochten rusthuis St.-Franciscus in Opbrakel.

Vooreerst was er de   ‘Stip it’ actie kom op tegen pesten, met zelfgemaakte vlag. Het Groene Lilare Opbrakel had er een ganse week rond gewerkt. Tips om pesten tegen te gaan werden buiten verstopt. De leerlingen moesten ze zoeken per klas en bespreken.

Vrijdag ll. had er   een carnavalsfeestje plaats met bezoek aan het rusthuis.