Eerste Schepen Erna Antoine, burgemeester Jurgen Soetens, gemeenteraadslid Pascal Cosyns

Gemeentehuis Lierde toegankelijker door nieuwe automatische deuren.

Sinds kort is het gemeentehuis van Lierde voor iedereen toegankelijk dankzij het plaatsen van nieuwe automatische deuren.

Nadat er op vraag van Inter (Private Stichting Toegankelijkheid Vlaanderen) een doorlichting  werd uitgevoerd stelde men  vast dat de deuren van het gemeentehuis om de toegankelijkheid te vergroten aan vernieuwing toe waren. Vooral rolstoelgebruikers en personen met een verminderde handcoördinatie konden zich op eigen houtje moeilijk of geen toegang tot het gemeentehuis verschaffen.

In de meerjarenplanning werden dan ook de nodige budgetten uitgetrokken om dit euvel  te verhelpen.

De automatische deuren werden ondertussen geplaatst en vergroten zo de toegankelijkheid tot het gemeentehuis.

“Deze vernieuwing kadert in de doelstelling van ons gemeentebestuur om alle openbare gebouwen in onze gemeente toegankelijker te maken”, zegt burgemeester Jurgen Soetens.

Ook gemeenteraadslid Pascal Cosyns en Eerste Schepen Erna Antoine vinden dit alweer een stap vooruit om deze doelstelling te verwezenlijken.

Eerste Schepen Erna Antoine, burgemeester Jurgen Soetens, gemeenteraadslid Pascal Cosyns