Oosterzele en Merelbeke leggen samen 5 amfibie ëntunnels en geleidingswanden aan

Voorbeeldige samenwerking gemeentebesturen

Lokaal bestuur Merelbeke en Oosterzele beslisten samen over te gaan tot de aanleg van 5 amfibie ëntunnels en bijhorende geleidingswanden t.h.v. de Landskoutersesteenweg en de Lembergestraat in de Gondebeekvallei. Dit kadert binnen het landschapsproject Rodeland. (R17, foto’s DDL)
Eind 2021 starten in Landskouter grootschalige riolerings- en collectorwerken in opdracht van Aquafin. Hierbij wordt niet alleen het volledige wegdek van het stuk Lembergestraat/Landkoutersesteenweg opgebroken en heraangelegd. Extra aandacht wordt ook geschonken aan veilige fietspaden. Deze werken vormen een mooie opportuniteit om met een relatief beperkte meerkost de daar aanwezige populatie amfibie ën duurzaam en permanent te beschermen. Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering vormt hiervoor de basis. Ontsnipperingsmaatregelen dragen bij tot de verbinding van leefgebieden van in het wild voorkomende dieren. Dit kan door bijvoorbeeld veilige oversteekplekken te voorzien.

Johan Van Durme — Burgemeester Oosterzele
“Deze ontsnipperingsmaatregelen maken een belangrijk deel uit van de grotere puzzel om onze prachtige natuurkernen te herverbinden. Het Aelmoeseneiebos zal zo terug meer aansluiten met de Merelbeekse Makegemse bossen. Een gezamenlijk project om terecht trots op te zijn.”

Filip Thienpont – Burgemeester Merelbeke
“De aanleg van amfibietunnels zorgt voor een optimaal behoud en uitbreiding van onze bestaande fauna en flora. We zijn dan ook opgetogen over onze samenwerking met het bestuur van Oosterzele om deze verbinding tussen onze historische bossen waar te kunnen maken.”

De lokale besturen Merelbeke en Oosterzele zullen hiertoe elk 50% van de kosten op zich nemen die voor 80% zullen gefinancierd worden door een projectsubsidie Natuur via het Agentschap voor Natuur en Bos.
De prefinanciering wordt geraamd op maximaal 68 607,00 euro (incl. BTW) en zal door elk lokaal bestuur voor de helft worden gedragen. De verwachte PSN-subsidie is 54 885,60 euro (incl. BTW), waardoor de uiteindelijke kost voor elke gemeente wordt geraamd op maximaal 6 860,70€ (incl. BTW).