Voorbij de coronacijfers: sterfte, eenzaamheid, armoede, maar ook steunmaatregelen


Geraardsbergen. Welke impact heeft een vol jaar coronacrisis op de gemeente gehad? Om deze vraag te beantwoorden, organiseerde Radio 2 – samen met het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent – een grote bevraging bij alle Vlaamse en Brusselse burgemeesters. Zij vormen immers de onmisbare schakel tussen de burgers van dit land en de Vlaamse en federale overheid. De genomen maatregelen worden immers door hen opgevolgd. Ook voor Geraardsbergen werd een rapport opgemaakt. Voorbij de coronacijfers blijkt dat een stijging was van het aantal overlijdens, eenzaamheid, armoede maar ook van steunmaatregelen.

De opzet van de bevraging is om zoveel mogelijk cijfers te verzamelen. Negentig procent van de burgemeesters nam deel. De cijfers komen dan weer van Statbel, het Belgische statistiekbureau (bevolkingscijfers, sterftecijfers en oversterfte) en Sciensano (besmettingen per gemeente). Uit de gegevens en de bevraging blijkt dat veel gemeenten rake klappen moeten incasseren. 8 op de 10 gemeenten vrezen financi ële verliezen en 1 op de 4 stelt investeringen uit. Er waren ook heel wat investeringen in de noodlijdende middenstand en het kwetsbaar, sociaal weefsel.

Tot 22 februari waren er 2238 besmettingen in Geraardsbergen. In 2020 was er een oversterfte van 33 mensen. In verhouding met het gemiddelde van de afgelopen jaren betekent dit een stijging van 8,9%. Volgens burgemeester Guido De Padt (Open Vld) heeft de coronacrisis een negatieve impact op de begroting en werden belangrijke investeringen voor o.a. het ontmoetingscentrum en wegenwerken uitgesteld.

De stad heeft verschillende initiatieven genomen om de eenzaamheid te verkleinen: oudere inwoners werden opgebeld om te vragen of alles in orde is, kaartjes werden verspreiden met de vraag om aan iemand te bezorgen, digitaal evenement werden organiseren. Om de armoede te verlichten, werden meer voedselpakketten, extra materi ële ondersteuning vanuit het ocmw, laptops voor kansarme gezinnen met kinderen verspreid. Lokale ondernemers werden ondersteund door uitstel of tijdelijk schrappen van lokale belasting, gratis parkeren, ondersteunen van campagnes om lokale ondernemers te steunen (bv ‘winkelhieren’), extra subsidi ëring. Tenslotte kregen de verenigingen een extra duw in de rug door gratis gebruik van de infrastructuur van de gemeente, extra subsidi ëring.

Julien Borremans