Open-Vld en Groen slaan noodkreet over toegankelijke openbare toiletten

Als de nood hoog is

Bij de herinrichtingswerken van het Zottegemse stadscentrum heeft de stad geen openbare toiletten voorzien. Maar als de nood hoog is, dan heb je soms niet de tijd om rond te lopen op zoek naar een toilet, zegt Chantal Praet, bestuurslid van Open-VLD.    

 

De toiletten van het voormalige stadhuis zijn gesloten voor publiek, omdat ze soms vuil werden achterlaten. Nu ook de horeca is gesloten is het probleem nog nijpender geworden. De bezoekers van ons winkelcentrum kampen dan ook met een praktisch probleem. “Terwijl heel wat gemeenten inzetten op meer openbare toiletten gaat de deur van al het Zottegemse sanitair op slot.   Het zou een middel zijn om onze winkeliers te ondersteunen en wildplassen zoveel mogelijk te voorkomen” vindt Ben Boone, gemeenteraadslid voor Groen.  

 

Groen en Open-VLD vragen dat de stad snel werk maakt van integraal toegankelijk openbaar sanitair in het Zottegemse centrum. Zo zou je het verouderde sanitair in het stadhuis makkelijk kunnen vernieuwen en ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk maken of waarom geen samenwerking tussen de NMBS en het stadsbestuur om de toiletten van het station 7 op 7 dagen te openen en te beveiligen met een toegangscontrolesysteem?  

 

In de Rijdtmeersen in Brakel heeft de gemeente enkele jaren geleden een systeem geïnstalleerd om vandalisme te voorkomen. De gebruiker van de sanitaire blok wordt onderworpen aan een elektronische identiteitskaart (eID) toegangscontrole. Dit blijkt zeer succesvol te zijn tegen vandalisme en de toiletten worden er ook veel netter achtergelaten. Als er problemen zouden opduiken kunnen de identiteitsgegevens geconsulteerd worden door een verantwoordelijke van de gebouwen of lokale politie. De identiteitsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, laat Chantal Praet weten.

 

“We hopen echt dat het stadsbestuur en de NMBS snel werk maken van ons voorstel. Propere openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn, zouden een belangrijke meerwaarde betekenen voor ons stadscentrum”   besluit Ben Boone.