Op zondag 14 maart verzamelt Hart boven Hard voor het klimaat


Geraardsbergen. Nu zondag 14 maart 2021 trekken burgers in 100 Belgische steden en gemeenten de straat op om de Klimaatzaak onder de aandacht te brengen. Klimaatzaak is een burgeractie die de Belgische overheden via justitie wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen.De rechtszaak start op 16 maart in de rechtbank. Zondag 14 maart is er een actie op de Markt van Geraardsbergen.

De actie in Geraardsbergen  
In Geraardsbergen nam de lokale groep van burgerbeweging Hart boven Hard het voortouw. Heel wat burgers, onder meer uit de lokale milieuverenigingen, sloten zich aan.
De actie van 14 maart is opgevat conform de huidige COVID-veiligheidsmaatregelen en kreeg dan ook de toestemming van het lokale bestuur en de politie. Inschrijven is verplicht zodat het maximum toegelaten personen niet overschreden wordt. De manifestatie is statisch, iedereen wordt gevraagd op 2 meter afstand van elkaar plaats te nemen en een mondmasker te dragen.

Deelnemers zullen zondag om 15u stipt verzamelen op de Markt in Geraardsbergen. Iedereen komt als klimaatadvocaat in zwarte kledij en met zelfgemaakte witte advocatenbef. Om stipt 15u15 staan alle deelnemers één minuut lang stil waarna een alarm geslagen wordt.
Uit goede bron hebben we vernomen dat ook onze kleinste medeburger zich als advocaat voor het klimaat zal uiten.

Hart boven Hard en het klimaat?
Voor burgerbeweging Hart boven Hard is de klimaat- en ecologische crisis altijd een belangrijk thema geweest. Eco-is-logisch is dan ook één van onze hartenwensen en het thema kreeg altijd al een centrale plaats in onze campagnes. Wij gaan voor een maatschappij waar ieder één menswaardig kan leven. Dat kan maar realiteit worden als we stoppen met de roofbouw op de planeet en alles wat leeft. Omgekeerd kan een klimaatbeleid maar werken als het sociaal rechtvaardig is.

De Klimaatzaak waar het om draait
Klimaatzaak is een burgeractie die de Belgische overheden via justitie wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Een opwarming van meer dan 1,5 °C is gevaarlijk. Dat is precies de reden waarom de internationale gemeenschap én Belgi ë beslisten dat we daar onder moeten blijven. Toch schieten de Belgische overheden hierin fors tekort. Klimaatzaak voert aan dat het ontoereikend klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten uitmaakt. Een correct klimaatbeleid is haalbaar en betaalbaar in Belgi ë. Meer nog: ons land heeft veel te winnen bij een kordate klimaattransitie. Enkel de politieke wil om de transitie in te zetten ontbreekt vandaag. Tegen deze onwil, die ons in gevaar brengt, vraagt Klimaatzaak bescherming van de rechtbank. Meer dan 62.000 burgers sloten zich bij de rechtszaak aan. Op 16 maart starten de pleitzittingen van Klimaatzaak, voor 9 opeenvolgende dagen in de rechtbank op de oude NAVO-site in Haren.

Contact voor de actie in Geraardsbergen:
geraardsbergen@hartbovenhard.be