Groen: ‘De parkeertoren aan stationsplein is nog niet voor morgen’. Dit heeft gevolgen…


Geraardsbergen. In een open brief aan burgemeester Guido De Padt (Open Vld) vraagt Patrick Franceus (voorzitter Groen) zich of hoe het nu zit met de plannen voor een parkeertoren op het Stationsplein van Geraardsbergen. Groen informeerde bij de NMBS. ‘De parkeertoren is nog niet voor morgen’, kreeg hij als antwoord. Dit heeft wel een aantal gevolgen. We laten Patrick Franceus aan het woord:

‘Ruim twee jaar geleden beloofde u dat er een parkeertoren zou komen op het stationsplein. Groen Geraardsbergen vroeg aan de NMBS “hoe ver het stond met deze plannen”. Uit het antwoord bleek dat vooreerst – en dit ten vroegste – tegen het eind van dit jaar betalend parkeren zou ingevoerd worden om op die manier de werkelijke behoefte aan parkeren voor treinreizigers in de stationsomgeving te evalueren. Pas daarna zal bekeken worden of er een parkeertoren dient te komen.

Aangezien er een vergunning werd afgeleverd voor het bouwen van appartementen aan de Vooruitzichtstraat zal deze randparking op termijn verdwijnen. Op die manier komen heel wat pendelaars die met de wagen naar het station komen in de problemen, vermits het bouwen van een parkeertoren op het Stationsplein twijfelachtig is en verdere parkeerontwikkelingen nog jaren kunnen duren. Daarom vraagt Groen Geraardsbergen om de bouwplannen aan de Vooruitzichtstraat op te schorten totdat er duidelijkheid en zekerheid is omtrent de parkeermogelijkheden aan het station. Dit zal afhangen van de onderhandelingen over een nieuw beheersovereenkomst tussen NMBS-INFRABEL enerzijds en de Minister van Mobiliteit anderzijds.’

Uw antwoord tegemoet ziende, met de meeste hoogachting

Patrick Franceus
voorzitter Groen Geraardsbergen

Aankondiging van bouw parkeertoren te voorbarig?