Stad Zottegem reageert: “Ook positieve punten in onderzoek universiteit Antwerpen”

Schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA) reageert op gemeenteraadslid Louie Van Rijselberge die een rapport van de Universiteit Antwerpen aangrijpt, lees meer via deze link, om te besluiten dat de corona-aanpak van de stad Zottegem ten aanzien van Zottegemse handelaars tekort schiet.

Lees meer over de besluiten van Louie Van Rijselberge (SPA/Vooruit Zottegem) via deze link. De reactie van Zottegem Winkelcentrum lees je via deze link.

Lees hieronder de repbliek van schepen De Both:

Wij hebben als stad meegedaan aan dit onderzoek van de VVSG om na te gaan hoe onze Zottegemse bedrijven de corona-crisis beleefden, en om na te gaan welke maatregelen wij zouden kunnen nemen voor onze ondernemers. Dit bewijst dat we onszelf durven evalueren. Enkele positieve punten zijn mij in dit rapport opgevallen  :

 • In vergelijking met andere clustersteden heeft een klein aantal van de ondernemers de grootste omzetverliezen geleden. Slechts 4,5% van de respondenten geeft aan een omzetverlies geleden te hebben tussen de 75%-100%, of geen omzet meer te hebben gehaald. In andere clustersteden bedraagt dit aantal ruim 40%  ; 12% geeft aan zelfs een omzetstijging te hebben gehad, dit in vergelijking met 6% van de respondenten binnen andere clustersteden  ;
 • 33% van de respondenten gaven aan dat de lockdown geen invloed had op hun personeelsbezetting, dit i.v.g. met het Vlaamse gemiddelde van 25%  ;
 • Onze ondernemers zijn ook massal overgeschakeld op online verkoop, dit i.g.m. andere Vlaamse steden en gemeenten  ; dit bewijst dat onze ondernemers behoorlijk innovatief zijn  ;
 • Een groot aantal Zottegemse ondernemers gaf aan een eventuele tweede lock-down te zullen overleven, dit i.v.g. andere Vlaamse steden en gemeenten.

 Wat de punten van kritiek van SP-A betreft, heb ik de volgende bemerkingen  :

 • Een tevredenheidenquete is een bijzonder subjectief gegeven  ;
 • SP-A stelt enerzijds aan de kaak dat de hart voor Zottegem-bonnen niet positief zouden onthaald zijn, en anderzijds dat er een communicatieprobleem zou zijn tussen stad en ondernemers.

 Betreffende de hart-voor-zottegem bon, heb ik de volgende opmerkingen  :

 • Slechts 45% van de respondenten zijn gesitueerd in retail en horeca. Dit was het doelpubliek van onze acties, zij dienden immers volledig te sluiten. Ik stel vast dat een groot deel van de respondenten vrije beroepers waren, die geen directe baat hadden bij de op dat ogenblik genomen maatregelen.
 • Het is zeker een feit dat het bonnensysteem in het begin complex was om te hanteren en wat kinderziekten had. Deze zijn weggewerkt. Wij hebben zelf bijzonder weinig klachten gehad daarover, en klachten werden steeds binnen het uur weggewerkt.
 • In totaal zijn 1306 bonnen verkocht, hetgeen impliceert dat deze bij het publiek toch gesmaakt werden.

Betreffende de communicatie  :

 • Dit verwondert mij enigszins omdat ik de communicatie met de handelaars zelf als positief ervaar. Maar ook hier — onder de respondenten waren een aanzienlijk aantal vrije beroepers en ondernemers (los van retail en horeca) en dit is niet eenvoudig om hen te bereiken. Hoe dan ook, communicatie is iets dat altijd beter kan, en waar blijvend aan gewerkt dient te worden.
 • SP-A stelt dat slechts 55% van de ondernemers weet had van de hart-voor-zottegem bonnenactie. Nogmaals, slechts 45% van de respondenten zit in de sector van horeca en retail. Dat wij dan nog 55% procent van de ondernemers in globo hebben bereikt met deze acties, vind ik een positief gegeven. In ieder geval, wij hebben oproepen gedaan via sociale media, via de reguliere media en via het portaal van VZW Winkecentrum. Zij vertegenwoordigen 140 handelaars van binnen en buiten het centrum, die allen per e-mail op de hoogte zijn gesteld, vaak meermaals.

 

Dit bewijst dat deze cijfers allemaal heel subjectief kunnen ge ëinterpreteerd worden. Zo heeft 40% van de Zottegemse ondernemers geantwoord dat ze de aanpak van de Stad prima vonden wat betreft de coronacrisis, hetgeen helemaal in lijn ligt van het Vlaamse gemiddelde. Ik denk dat SP-A wat spijkers op laag water heeft gezocht.

 

Tot slot wil ik nog opmerken dat wij op diverse vlakken moeten roeien met de riemen die we hebben. In die zin zijn verschillende van de weergegeven cijfers gewoonweg niet vergelijkbaar met deze van andere steden. De stad Zottegem heeft te kampen met een schuldgraad om «  U   » tegen te zeggen, welke wij bij aanvang van deze legislatuur gratis en voor niets hebben gekregen. De maatregelen die zijn genomen, zijn maatregelen binnen de financi ële mogelijkheden van de Stad. Wij dienen — ook in crisistijden — te waken over onze budgetten.