Beeld van kunstenaar Johan Tahon reist naar Rome

Wereldwijd Jubileumjaar 2021-2022 bij de jezuïeten

 

Johan Tahon maakte het kunstwerk ‘M étanoia’ ter gelegenheid van de wereldwijde viering van Ignatius van Loyola.

Hij maakte acht dergelijke beelden die verspreid worden over Europa.  Zo gaan er beelden naar onder andere  Hongarije, Ierland, Frankrijk, Spanje en Itali ë .

In Rome zal het beeld reizen naar de verschillende plaatsen die er voor de jezuïeten van belang zijn, om te eindigen op de hoofdzetel van de jezuïeten, de Curia.

Dichterbij zal het beeld binnenkort te zien zijn in de Oude Abdij Drongen.

Tahon “Mijn werk gaat vooral over die intermenselijke communicatie”.

Ignatius van Loyola (1491-1556) is de stichter van de jezuïetenorde, de Soci ëteit van Jezus.

Inigo (Ignatius) López van Loyola was de zoon van een Spaanse, Baskische edelman en werd in 1491 geboren als de jongste van elf kinderen op het kasteel van Loyola in Noord-Spanje, Hij zou tijdens zijn jonge jaren een losbandig leven hebben geleid: slemppartijen en onbetamelijke contacten met vrouwen. Loyola ging in 1517 onder de wapenen bij de onderkoning van Navarra.

Zijn levensverhaal kende een grote ommekeer op 20 mei 1521 tijdens de Franse belegering van Pamplona waar hij de Spaanse troepen aanvoerde. Een kanonskogel verwondde zijn beide benen. Zijn rechterbeen werd verbrijzeld en zijn linker raakte zwaargewond. Tijdens zijn ziekbed thuis ontdekte hij verschillende bewegingen in zijn diepere affectiviteit, al naargelang de aard van de verschillende soorten literatuur die hij las. Hij was verstoken van zijn favoriete ridderliteratuur en moest genoegen nemen met boeken over heiligen. Dit was het begin van wat hij later, in zijn Geestelijke oefeningen, de onderscheiding der geesten noemde. Hij ontdekte een soort spirituele ridderlijkheid, die hij zelf wilde navolgen.

Hij herstelde, maar bleef zijn hele leven kreupel en een verkort been houden.
Ignatius worstelde met zichzelf, reisde en studeerde gedurende vele jaren.
De Soci ëteit van Jezus kreeg pas in september 1540 offici ële erkenning van paus Paulus III. Ignatius zelf werd de eerste Generale Overste tot aan zijn dood in 1556.

De nalatenschap van Ignatius omvat talrijke onderwijsinstellingen over de hele wereld. Alleen in de Verenigde Staten zijn er al 28 jezuïetenuniversiteiten en meer dan 50 jezuïetencolleges. Daarnaast zijn er ook tal van bezinningscentra, sociale centra, uitgeverijen, onderzoeksinstellingen allerhande, parochies, enzovoort.

 

 

Pater Generaal Arturo Sosa sj kondigde in september 2019 aan dat het jubileumjaar loopt van 20 mei 2021 tot 31 juli 2022. Aansluitend bij de bekering van Ignatius dat startte bij zijn verwonding in Pamplona is het motto van het internationale jubileumjaar “Alle dingen nieuw zien in Christus”.
Het wereldwijde feest vindt plaats op 12 maart 2022, Heiligverklaring Ignatius.

Ik kijk nu al uit naar de tentoonstelling sculpturen 1999 – 2021 in het MOU in Oudenaarde vanaf 24 april 2021.

Allen daarheen zou ik bijna zeggen.